De la groaznic la cumplit

Dacă cineva mi-ar fi cerut păr­erea despre cum ar fi fost mai bine să joace USL cartea sus­pendării președ­in­telui, aș fi spus că l‑aș fi lăsat încă vreo două luni să mustească în suc pro­priu și abia apoi aș fi declanșat pro­ce­dura. Între timp l‑aș fi momit să facă greșeli și să-mi servească pe tavă motivele sus­pendării. Cunoscându‑l pe Băs­escu, m‑aș fi aștep­tat să nu comită totuși vreo eroare, dar motivele pe care le invocă azi USL ar fi fost la fel de val­a­bile sau neval­a­bile și mai târziu. Graba de a‑l sus­penda are pen­tru mine doar două posi­bile expli­cații: fie orgoli­ile lid­er­ilor USL sunt atât de mari încât le umbresc gândi­rea și văd roșu în fața ochilor pre­cum tau­rii, fie Băs­escu e spri­jinit de o serie de insti­tuții prin care le poate zădăr­nici pla­nurile ime­di­ate. Și nici una din aceste expli­cații nu mă lin­iștește.

Nu‑l sim­pa­tizez pe actu­alul președ­inte. Nu am simțit nicio­dată că mă reprez­intă, deși une­ori – rar – am con­sid­erat că are ceva drep­tate în ceea ce spune. Băs­escu are une­ori inconș­tiența de a pro­nunța ade­văruri parțiale pe care nimeni altcineva nu le-ar pro­nunța. De pildă a spus românilor că nu le prea place munca. Rușilor le‑a spus că românii nu au expe­riență în anexarea altor state, ca răspuns la acuza­ția de amestec în polit­ica din Repub­lica Moldova. Dar una peste alta nu îl con­sider președ­in­tele de care Româ­nia are nevoie. Însă când mă uit la modul în care USL aca­parează put­erea, mă înfior. Și nu pot să nu fiu de acord cu Cris­t­ian Tudor Popescu în remarca sa: felul în care cineva preia put­erea spune multe despre felul în care o va preda când va veni vre­mea. Aș adăuga că spune multe și despre felul în care va exercita put­erea, după ce o preia. Mi‑e teamă că‑l schim­băm pe Tra­ian cel Groaznic cu Vic­tor cel Cumplit.

Băs­escu va fi sus­pendat, apoi demis prin ref­er­en­dum, n‑am nici un dubiu. Valul de ură pop­u­lară îl va mătura și mi se pare imposi­bil ca el să mai poată scoate vreun iepure din pălărie, așa cum a făcut de atâtea ori în tre­cut. Se va întoarce oare în politică? Greu de spus, dar prob­a­bil că da. Intere­sant e ce se va întâm­pla după sus­pendare. Dacă totul merge con­form plan­u­lui, în august Băs­escu pleacă de la Cotroceni. Ten­si­unea socială se va descărca prin acest eveni­ment și românii își vor spune: am ales pri­mari USL, l‑am dat jos pe Băs­escu, PDL-ul e trimis în opoz­iție – hai să vedem ce face Ponta pen­tru noi. Până la alegeri toți ochii vor fi ațin­tiți pe guvern. Ce ne mai dă, ce ne mai spune. Cur­sul euro se va duce prob­a­bil în bălării. Nu rău de tot, dar sufi­cient ca să anuleze creșterea din iunie a pen­si­ilor și a salari­ilor. Defici­tul buge­tar se va accen­tua, pen­tru că e an elec­toral. Doamne fer­ește, vreun baron PSD n‑o să mai aibă răb­dare și va da iama prin con­tractele cu statul. Și dom­nii Ponta și Antonescu n‑o să mai aibă marota Băs­escu pe care s‑o arate poporu­lui pen­tru deturn­area atenției de la lipsa de per­for­manțe a guvernării. Oare ce povești ne-au pregătit pen­tru alegerile din noiem­brie? Sau te pomenești că le vor antic­ipa nițel, ca să nu se răcească poporul încins de la ref­er­en­du­mul de demitere?

UPDATE: Am găsit răspun­sul. Prob­a­bil că se vor stră­dui să‑l bage la pușcărie, ală­turi de Adrian Năs­tase.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu