Cel mai bun președinte

Setea de sânge a USL-ului a fost, deo­cam­dată, sat­is­fă­cută. Băs­escu e sus­pendat și, nu încape îndoială pen­tru cei mai mulți, va fi și demis de popor. Ne pregă­tim deci pen­tru alegeri prezi­dențiale. Prob­a­bil că acum ar fi nor­mal să ne gândim cum ar tre­bui să fie viitorul președ­inte al României, ca să nu mai improvizăm pe genunchi, cum obișnuim să facem când ajungem în cab­ina de votare. E foarte ade­vărat că în multe situ­ații socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la târg, dar e la fel de ade­vărat că, dacă nu-ți faci nici o socoteală pre­al­a­bilă, șansele de a greși sunt mult mai mari.

Situ­ația din Europa este departe de a se fi clar­i­fi­cat. Povestea Gre­ciei încă nu a ajuns la un dezn­odământ. Vor urma multe val­uri — mai mari sau mai mici — cum este cel recent stâr­nit de Fin­landa care spune că nu intenționează să plătească pen­tru prob­lemele altor state și că pen­tru asta este gata să se retragă din uni­unea mon­e­tară. La fel ca ei ar putea gândi și Ger­ma­nia la un moment dat — lesne de înțe­les că în situ­ația asta mon­eda euro se va clătina serios. Teo­retic Româ­nia ar tre­bui să se bucure — leul ar tre­bui să se întărească în raport cu euro — dar noi sun­tem atât de depen­denți de econo­mia euro­peană încât cred că reper­cur­si­u­nile eco­nom­ice ar șterge orice avan­taj creat de cur­sul val­u­tar.

Vor fi deci vre­muri tul­buri. Nici pe plan intern nu cred că va fi foarte lin­iște. Deo­cam­dată clien­tela USL este țin­ută cu dinții la gard, de teama unor gafe care să com­pro­mită alegerile din noiem­brie. Dar de îndată ce acest eveni­ment se va fi con­sumat și se vor vedea insta­lați la put­ere, va începe ade­vărata împărțeală. Și cum nu prea e de ajuns pen­tru toată lumea, anticipez că va începe să se vor­bească mai puțin de USL și mai mult de PSD și PNL. În fond la noi nicio­dată nu au rezi­s­tat alianțele elec­torale mai mult de șase luni după ce au ajuns la put­ere — amintiți-vă de Con­venția Democ­rată și de Alianța DA. Ten­si­u­nile vor crește pro­porțional cu sără­cia țării. E de dat și la pen­sion­ari, e de dat și la buge­tari — că doar ăștia sunt clienții PSD — dar de unde să iei? De la investiții? Nu mai rămâne sufi­cient pen­tru furat. De la ăia cu ven­i­turi mai mari? Nu prea se pupă cu filo­zofia lib­er­ală. Dintr‑o deval­orizare a leu­lui? Îți urci în cap toată pop­u­lația, pen­tru că vor sărăci și vor zice că mai bine trăiau în vre­mea PDL-ului. Cum o dai, tot prost este…

Deci cum ar tre­bui să fie președ­in­tele României? Să‑i cunoască pe toți cei de pe scena politică, să înțe­leagă con­tex­tul inter­național, să poată crit­ica der­a­pa­jele de put­ere ale guver­nu­lui și par­la­men­tu­lui, să denunțe pub­lic mișmaș-urile din justiție și măsurile clien­te­lare din economie. Vi se pare că îl descriu pe Crin Antonescu? Nici mie… Antonescu este un biet van­i­tos, înzes­trat cu un oarece tal­ent în retorică — mâncă­tor pro­fe­sion­ist de rahat — dar inca­pa­bil de a proiecta umbra unui președ­inte put­er­nic. E atât de suresc­i­tat de ideea de a ajunge la Cotroceni, încât după ce va fi obținut această poz­iție — în mod per­ma­nent, nu inter­i­mar ca acum — nu‑l va mai interesa nici par­tidul, nici țara, nici altceva. Tot ce va face va fi să țină alte dis­cur­suri sforăi­toare în care ne va vorbi, ca și până acum, despre nimic.

Para­doxal, cel mai bun președ­inte ar fi Băs­escu. El ar putea să‑i țină în frâu pe Ponta și Antonescu, pen­tru că e destul de put­er­nic ca să‑i amendeze ori de câte ori fac greșeli. Dea­supra capu­lui său ar sta mereu sabia sus­pendării, deci i‑ar fi imposi­bil să mai încalce Con­sti­tuția în vreun fel. În schimb nu i‑ar slăbi nici o clipă din vizor pe cei de la USL, atenționându-ne pe toți despre măgări­ile pe care le comit. Are la dis­poz­iție pen­tru asta ser­vici­ile secrete și ceva mă face să cred că și cei din justiție — măcar o parte a lor — i‑ar ține hangul. Știe deja care sunt jocurile politice europene și — împied­i­cat să mai facă exce­sele de până acum — ar putea tem­pera încli­nați­ile exagerat de stângiste ale lui Ponta, care s‑ar vrea aliat cu Hol­lande și par­tidul social­ist euro­pean.

De multe ori, atunci când cineva e destul de ver­sa­til ca să treacă de cele mai sofisti­cate sis­teme de sig­u­ranță, există vari­anta de a‑l angaja pe respec­tivul ca expert în secu­ri­tate, în loc de a‑l denunța și a‑l trim­ite la pușcărie. Cineva care știe cum să spargă un sis­tem, știe și cum să‑l pro­te­jeze. Sunt exem­ple cele­bre de hacker‑i infor­matici care acum asig­ură secu­ri­tatea unor mari bănci sau a insti­tuți­ilor guver­na­men­tale ale unor state. Băs­escu este cel mai ver­sa­til ban­dit politic pe care l‑a pro­dus Româ­nia până acum. N‑ar fi oare mai inteligent din partea noas­tră să‑l anga­jăm ca paznic al actualei și viitoarei put­eri? Tot ce-am avea de făcut ar fi să nu‑l demitem…


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Gabila

  Am mai avut exerci­tiul asta pe vreme guvernarii Tariceanu. Cum a fost?

  • Sorin Sfirlogea

   Nu prea. Condiți­ile au fost cu totul altele atunci, dacă îți amintești…

 2. adrian

  Cam buna ideea!
  De ce sa "scape" cand ar putea fi "pus la tre­aba", doar ca politi­cienii romani si romanii in gen­eral nu gan­desc asa…

  Si intre­barea este daca Basescu ar mai fi Basescu in ipostaza asta! Intreb asta pen­tru ca doar cu unele difer­ente, exista deja un caz cele­bru in des­fa­sur­are: dnul Pinalti de la Neamt.

  Vom vedea!

 3. Mihaela

  Cata drep­tate ai Sorine! Asta ar fi cel mai intelept lucru pe care l‑am putea face in acesta sit­u­atie… neb­una.

  • Sorin Sfirlogea

   Sunt tot mai con­vins de asta. Ar fi un dublu mesaj: lui Băs­escu că ne datore­ază cari­era politică, iar lui Antonescu și Ponta că nu pot să facă orice le trece prin cap…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu