Mersi, coană Europă!

Pen­tru prima oară simt un ben­efi­ciu clar al aparte­nenței la Uni­unea Euro­peană. Dacă din multe alte puncte de vedere aș avea obiecții sau măcar îndoieli, în priv­ința păstrării unor reg­uli demo­c­ra­t­ice nu mă pot plânge că Uni­unea nu-și face tre­aba. Reacția unan­imă a ofi­cialilor europeni este cea mai grăi­toare probă că există niște prin­cipii pe care le apără.

Cris­t­ian Tudor Popescu spunea și el deunăzi că e bucuros de atenția pe care UE o acordă României, demon­strând că nu sun­tem doar o țară de mâna a doua. Atunci nu m‑am raliat lui. O fac acum, după ce s‑a încheiat vizita lui Ponta la Brux­elles. Europa a sta­bilit unanim și fără echivoc că ceea ce a făcut USL este intol­er­a­bil și l‑a trimis acasă pe Vic­toraș cu o listă de sarcini con­crete: (i) să respecte inde­pen­denţa deplină a sis­temu­lui judi­ciar, (ii) să resta­bilească toate com­pe­tenţele Curţii Con­sti­tuţionale, (iii) să se asig­ure că toate decizi­ile Curţii sunt respec­tate, (iv) să numească un Avo­cat al Poporu­lui care se bucură de spri­jinul tuturor for­maţi­u­nilor politice, (v) să asig­ure o nouă pro­ce­dură deschisă şi trans­par­entă de numire a un procuror gen­eral şi direc­tor al Direcţiei Anti­corupţie și (vi) să facă din integri­tate o pri­or­i­tate politică. Asta înseamnă — în sub­text — că nu s‑au întâm­plat cum tre­buie în ultima vreme.

Cei care susțin că Băs­escu a orches­trat dis­trugerea imag­inii României ar tre­bui să se întrebe cum dracu' a reușit să‑i convingă și să‑i mobi­lizeze pe toți de partea lui? Pen­tru că n‑am auzit nici o voce care să spună că acți­u­nile USL sunt jus­tifi­cate. Și dacă ar fi așa, dacă Băs­escu i‑ar fi mobi­lizat, înseamnă că ar fi mult mai influ­ent decât spun ei și chiar mer­ită să fie președ­inte… Evi­dent, nu i‑a mobi­lizat Băs­escu. Nu el e miza. Și nici nu i‑a mințit cineva. A ne închipui că ofi­cialii UE nu știu ce se întâm­plă de fapt în Româ­nia e o prostie. USL încearcă să acred­iteze asta uti­lizând șablonul de imag­ine al funcționaru­lui biro­crat din Româ­nia, cel pe care românul îl cunoaște: incom­pe­ten­tul care stă la birou și habar n‑are ce se întâm­plă în lumea reală.

Dacă n‑ar fi fost Uni­unea Euro­peană acum am fi avut o cu totul altă situ­ație politică, mai proastă. Pen­tru că voi, dragii mei con­cetățeni care îl urâți pe Băs­escu, sun­teți gata să tol­er­ați ile­gal­itățile și min­ci­u­nile noii put­eri doar ca să vă scape de el. Dar uitați că în felul ăsta val­i­dați și mijloacele, la pachet cu scopul. Uitați că deveniți com­plicii celor ce vor trage foloasele, deși voi nu vă veți alege cu nimic. Iar când ace­leași mijloace vor fi folosite împotriva voas­tră, vă veți revolta, dar va fi prea târziu. Așa că slavă Dom­nu­lui că sun­tem în Uni­unea Euro­peană, ea ne fer­ește nu de Băs­escu și de USL, ci de pro­pria noas­tră nepăsare și con­damnabilă com­plic­i­tate la per­pet­u­area unor obi­ceiuri proaste. Mersi, coană Europă!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Cristina Ciobanu

  Si eu cred in jude­cata mea (zambesc), ti-am trimis Stelian Tanase , doar pen­tru diver­si­tate, nu mai fi atat de incran­ce­nat, in fond lib­er­al­is­mul e un con­cept vechi si nu e de con­damnat, nu stiu cat de vechi si tes­tat e ceea ce face pdl-ul, iar socialii s‑au dovedit de suc­ces in tar­ile nordice, ce sa mai vor­bim de France .
  Un lucru e cert, asta o demon­streaza tot ce se intam­pla acum, cap­i­tal­is­mul a pro­dus mon­stri, orbi­tand doar in jurul mare­lui BAN, a dus in der­i­zo­riu tot ce inseamna SPIRITUALITATE.
  Si comu­nis­mul a pro­dus mon­stri, poate mai fiorosi, sa nu te gan­desti ca mai am vreo indoiala, mai ales ca am trait din greu epoca aia si am platit mult fara sa am nicio vina.
  Nu cred in teo­ria ta ca somerii ar tre­bui sa munceasca in folo­sul comu­ni­tatii , la urma urmei ei au platit pt aju­tor, dar sunt de acord ca toti delicven­tii si evazion­is­tii ar putea face asta.
  Daca un pro­fe­sor sau un arhi­tect, care si-au tocit coatele la invatat sunt disponi­bi­lizati pur si sim­plu, nu cred ca ar tre­bui dusi la mat­u­rat strada, sau la strans gunoiul, nu crezi ca e un pic la extrema masura asta?
  sa pre­supunem ca un om la 60 de ani e somer, are o dis­co­patie lom­bara si e si umilit ca tre­buie sa stranga frunze.
  Dragul meu pri­eten Sorin, prob­lemele sunt mult mai nuan­tate decat le vedem orbiti de acesta URA care ne invaluie trep­tat.
  Lumea nu se imparte in lib­er­ali, social­isti, democ­rati sau co0munisti, lumea e despre OAMENI, FIINTE SPIRITUALE, EGALE IN DREPTURI.
  Cat despre Europa, crede-ma ca stiu ce spun si n‑o spun de la Tanase.
  Sigur ca si mie imi place sa fiu acolo, dar Roma­nia a fost din­todeauna acolo, n‑a bagat‑o Base.
  Te pup

 2. Cristina Ciobanu

  Buna dimineata !
  Tu chiar crezi in "bunele maniere" ale Europei ?
  In "dez­in­tere­satele" ei "reac­tii" ???????????????!!!!!!!!!!!!!!
  /
  iti reco­mand sa citesti

  http://www.stelian-tanase.ro/graffiti/impartirea-europei-de-gabriel-savulescu/
  si even­tual

  http://www.stelian-tanase.ro/la-zi/razboiul-psihologic-impotriva-poporului-roman‑2/

  binein­te­les daca isto­ria nu e de-ajuns ca sa te convinga ca "INTERESUL POARTA FESUL ", une­ori fesul lui TB
  "INTERESUL POARTA ALB" si as com­pleta ALB DE ROMANIA.

  • Sorin Sfirlogea

   Bună dimineața. Eu cred în jude­cata mea. Ea m‑a dus până unde am ajuns azi și, poate că ar fi fost loc de mai bine, dar nici prea rău nu-mi e. Nu am nevoie de argu­mentele lui Stelian Tănase — pri­etenul lib­er­alu­lui Dinescu și, mai nou, admi­ra­tor al lui Patri­ciu — pen­tru că le pot demonta ușor.

   Iar despre Europa nu am naiv­ități. Tot ce pot să-ți spun e că, dacă îi întoarcem spatele în acest moment, ne vom prăbuși eco­nomic în mai puțin de un an. Și atunci o să te trimit la Stelian Tănase, să-ți spună el ce să faci. Că pare să fie foarte deștept și sigur are o soluție pen­tru orice prob­lemă.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu