M‑am să­tu­rat de po­li­tică și de oa­meni po­li­tici, nu mai vreau să aud des­pre ni­mic de fe­lul ăsta, așa că am să în­torc la mu­zică ca să-mi re­gă­sesc li­niș­tea. Vă in­vit îm­pre­ună cu mine, în vi­zită la Eric Clap­ton. Dar nu la pie­sele pe care v‑ați obiș­nuit să le au­ziți me­reu la ra­dio, ci la câ­teva piese care îmi plac foarte mult, deși se aud foarte rar sau deloc.

O să în­cep cu o piesă com­pusă chiar de Clap­ton, cu un so­und spe­cial de slow rock.
Eric Clap­ton — Bet­ter make it thro­ugh todayCon­ti­nuăm cu o piesă rock din 1983, de pe al­bu­mul Mo­ney and ci­ga­ret­tes.
Eric Clap­ton — I‘ve got a rock n‘ roll heart


Pro­ba­bil una din pie­sele care îmi plac cel mai mult este fai­moasa No­body knows you when yo­u­’re down and out, com­pusă în 1923 de Ji­mmy Cox. Piesa e in­spi­rată se pare de po­veș­tile îm­bo­gă­ți­ți­lor din pe­ri­oada prohi­bi­ției ame­ri­cane, care pier­deau ave­rea la fel de iute cum o fă­ceau. Am ales va­ri­anta un­plu­gged, pen­tru că pun ală­turi și tabulatura.
Eric Clap­ton — No­body knows you when you‘re down and out


Ur­mă­toa­rea oprire este un blues cla­sic cu ceva to­na­li­tăti jazz, com­pus pe la 1940 de Three Bla­zers. Clap­ton îl reia în al­bu­mul său From the cra­d­dle, în 1994.
Eric Clap­ton — Driftin‘


În­che­iem cu o piesă 100% Clap­ton, de pe al­bu­mul Mo­ney and ci­ga­ret­tes (1983).
Eric Clap­ton — Eve­ry­body ou­ghta make a change


Un­til we meet again…

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.