După furtună

Ceea ce antic­i­pam în arti­colele ante­rioare începe să se con­tureze. Deja cei din USL încep să inter­preteze rezul­tatele în favoarea pro­priei lor politi­ci. Cine­va de la PSD spunea acum câte­va minute că au scos la vot mai mulți oameni decât la orice alte alegeri, referindu-se la cir­ca opt mil­ioane de români care au votat demiterea președ­in­telui. Con­tabi­lizarea voturilor de la ref­er­en­dum în susținerea viitoarele măsuri pe care le vor lua îmi dă fiori. Dom­nilor, s‑a votat demiterea președ­in­telui, nu să vi se dea vouă mână liberă să faceți ce vreți!

* * *

Calul de bătaie este acum elec­torat­ul maghiar. Fap­tul că n‑au ven­it la vot este impu­tat ba UDMR, ba pre­mieru­lui maghiar, care ar fi sug­er­at că e bine să se abțină. Kele­men Hunor a dat o replică în seara asta care indică o posi­bilă nealin­iere la linia USL, iar dacă o fac — cre­deți-mă — e pen­tru că au infor­mații clare că nu se vor îndepli­ni promi­si­u­nile făcute la sus­pendarea din par­la­ment. Atun­ci USL a promis mare și sarea, ca să‑l vadă pe Băs­es­cu trim­is în ref­er­en­dum. Se pare că nu și-au țin­ut promi­si­u­nile. Prob­a­bil că vom afla la un moment dat…

Apropo, ați obseer­vat că atun­ci când sunt favor­a­bili unui par­tid se numesc maghiari, iar când sunt adver­sari se numesc unguri?

* * *

Guz­gan­ul roza­l­iu — Hreben­ci­uc — bate mon­edă de zor pe ideea că un ade­vărat băr­bat de stat și-ar da demisia dacă ar vedea câți oameni au votat împotri­va sa. Prob­a­bil nu i se pare la fel de firesc ca Vic­toraș al lui să-și dea demisia din funcția de prim-min­istru după ce s‑a doved­it clar că lucrarea sa de doc­tor­at e un pla­giat sau că mas­ter­atele declarate prin CV erau doar niște cur­suri ale unei școli de vară.

Bine, ce poți să te aștepți de la un indi­vid care se exprimă despre președ­in­tele Comisiei Europene că e un “șmecher­aș de Por­tu­galia”?

* * *

Dom­nul Vos­gan­ian, în lib­er­al­is­mul său cotro­pi­tor, explică într-un mod dez­in­volt cum că Băs­es­cu, dacă se întoarce la Cotroceni, nu va mai avea aceeași put­ere ca până acum pen­tru că — fiți atenți — în august sau sep­tem­brie se schim­bă procurorii, iar bugetele ser­vici­ilor secrete le face guver­nul, nu preșe­denția. Vă vine să cre­deți ches­tia asta? Curat lib­er­al!

* * *

Au ven­it la vot mai ales pen­sion­arii — ei au reprezen­tat aproape 40% din votanții de ieri. Mi se pare nor­mal, ei reprez­in­tă viitorul patriei. În mod foarte intere­sant, citeam acum câte­va zile că peste 60% din audi­ența Antenelor lui Felix sunt pen­sion­ari. Vedeți o core­lație aici? Eu, da.

* * *

Am cules o poză de pe Twit­ter cu fețele unor per­son­aje anti-Băs­es­cu la ved­erea estimării finale de la BEC. Foarte expre­siv. Relax­ați-vă dragii mei jur­nal­iști imparțiali (ca tot românul), mașinări­ile PSD încă mai lucrează, nu dis­per­ați! În plus, sunt sig­ur că dom­nu’ Voci­ules­cu vă dă banii indifer­ent de rezul­tat —  e un om de mare car­ac­ter, toată lumea îl știe.

* * *

Fap­tul că datele de la recesămân­tul de anul tre­cut nu au fost încă pub­li­cate decât în for­ma lor parțială e o mare prob­lemă. Dacă ref­er­en­du­mul nu este val­i­dat, iar mai în toam­nă vom afla că sun­tem doar vreo 15 mil­ioane, o să iasă un scan­dal enorm pen­tru că, cu doar opt mil­ioane de voturi con­tra, Băs­es­cu ar fi demis. Iar o s‑o luăm de la capăt cu președ­in­tele nele­git­im, cu motive de demitere, cu alt ref­er­en­dum — Doamne apără și păzește!

* * *

Repli­ca serii pe Twit­ter @brylu: Antones­cu ar tre­bui să demi­sioneze pen­tru că e bou, Pon­ta pen­tru că e hoț și Băs­es­cu pen­tru că nu‑l mai vrea nimeni. Și după aia om vedea. Și încă una @Lucian Mân­druță: În aces­te momente triste pen­tru țară, gân­dul meu se îndreap­tă spre cetățenii care au votat din convin­gere. Pe bune, ați votat moca? LOL.

* * *

Un sce­nar­iu per­fect posi­bil: se îndeplinește baremul de 50% + un vot și Băs­es­cu e demis. Între­bare: ce își vor spune în mintea lor ăia vreo 10% care au votat con­tra demi­terii, când vor con­sta­ta că prin prezența lor la vot l‑au demis? Că și-au man­i­fe­s­tat drep­tul demo­c­ra­t­ic de a vota? Adică ce era mai impor­tant pen­tru ei, să voteze sau să rămână Băs­es­cu președ­inte? Asta e din cat­e­go­ria “te iubesc, dar nu pe tine”…

* * *

În județul Olt, în ultimele trei ore de votare pro­cen­tul de prezență la vot a cres­cut cu peste 19%. Desig­ur pen­tru că oltenii au stat și s‑au gân­dit bine cum să voteze și abia apoi au purces la secția de votare. Hai­da de! Asta e fură­ci­une pe față, orice mi-ar spune mie cine­va…


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu