Când Dumnezeu te are drag

În teorie războiul s‑a încheiat. Băs­escu revine la Cotroceni. Mie mi se pare corect, pen­tru că acuza­ți­ile care i s‑au adus nu reprezen­tau în nici un caz încăl­cări grave ale Con­sti­tuției. Mai degrabă tot bale­tul orga­ni­zat de USL pen­tru a‑l demite pe președ­inte, cu demiterea oame­nilor care le stăteau în cale și forțarea legilor mi se pare o încăl­care mai gravă a Con­sti­tuției decât ceea ce i‑au impu­tat lui Băs­escu. Am mai spus despre asta, nu mă mai repet. Ceea ce văd acum, reacți­ile după dezn­odămân­tul ofi­cial al ref­er­en­du­mu­lui, îmi dă însă ade­vărata măsură a lucrurilor.

Există un grup de oameni în USL care nu vor să accepte acest rezul­tat. Au cu sig­u­ranță motivele lor. Fenechiu, Voiculescu, Patri­ciu și alții ca ei se simt amenințați de justiție, simt că le vine rân­dul. Antonescu nu are decât miza funcției de președ­inte — vă dați seama până unde e în stare să meargă ca s‑o obțină, de vreme ce s‑a înhăi­tat cu acești indi­vizi și și‑a pus Europa și SUA în cap? Ponta pare să dev­ină mai pon­derat, înțelegând prob­a­bil că viitorul său politic e mult mai lung decât al celor­lalți și că are o imag­ine de apărat, dacă vrea să mai stea în prim planul scenei politice. În plus, nici el nu are ile­gal­ități grave de ascuns — povestea cu pla­giatul e mai degrabă de natură morală.

Războiul va con­tinua, indifer­ent de con­secințe. Și lucrurile se vor înrăutăți tot mai mult, pen­tru că USL nu are un plan de guvernare, doar unul de pre­lu­are a put­erii. Imag­inea noilor guver­nanți se va dete­ri­ora cu fiecare zi, iar Băs­escu nu are de făcut decât să aibă răb­dare și să aștepte scăderea pop­u­lar­ității lor. Zbaterea inutilă a USL-ului va semăna cu agi­tația celui prins de nisipurile mișcă­toare: cu cât se agită mai tare, cu atât se scu­fundă mai repede. PDL îi va măcina con­tinuu prin hărțuire. UDMR — nepri­m­ind ceea ce li s‑a promis — va (re)deveni echivoc, ten­tat să adopte poz­iții diverse, funcție de intere­sele lor. Pe falia ide­o­log­ică și de interese PSD-PNL+PC vor apărea tot mai multe ten­si­uni. Rămâne de văzut dacă vor reuși să le țină sub con­trol până în noiem­brie sau nu.

Pe partea cealaltă dreapta se va con­sol­ida. Are subiecte de atac, are voci noi. PDL simte teren sub picioare, dar dacă nu se va lep­ăda de tris­tele fig­uri gen Udrea, Videanu sau Berceanu va trage în jos toată con­strucția. Noua Repub­lică a anunțat deja că nu agrează rea­pariția aces­tor per­soane în prim plan. Va fi cel puțin intere­sant de văzut cum va evolua partea asta a scenei politice. Dacă PNL va ieși din USL va avea mari prob­leme de iden­ti­tate, de vreme ce dreapta este deja reven­di­cată de altcineva. Prob­a­bil Crin­ușor va plăti cu funcția de președ­inte de par­tid eșecul aven­turii în care a dus PNL-ul.

Miza cea mai impor­tantă rămâne procu­ratura gen­er­ală și DNA-ul. Oamenii lui Băs­escu vor fi vânați. Au de partea lor pe ambasadorul SUA și per­son­aje impor­tante din Europa. Și am impre­sia că, la fel ca mine, oamenii ăștia nu sunt entuzi­as­mați de cal­itățile umane și pro­fe­sion­ale ale lui Morar și Kovesi, ci de acți­unea de curățe­nie care a început în Româ­nia și care mer­ită con­tin­u­ată: Patri­ciu (pe 28 august), Vântu și Liviu Luca (în noul dosar de delap­i­dare Petrom), Voiculescu.

Dar suc­ce­sul justiției are nevoie de îndeplinirea unei sin­gure condiții: inteligența acți­u­nilor politice ale lui Băs­escu. Dacă va porni cu ciomagul la atac, vom ajunge la a treia sus­pendare, iar circ, iar scan­dal. Dacă își va folosi intu­iția politică și va trece la un dis­curs de sol­i­darizare cu pop­u­lația (justiție, stat de drept, bunăstare eco­nom­ică) va presa foarte efi­cient guver­nul, silindu‑l să treacă de la vor­băria de până acum la fapte. Sau, cum scria Coșbuc în a sa antolo­gie san­scrită:

Când Dum­nezeu te are drag,
Ca arme de‑a lupta 'nainte,
Nu-ți dă nici bâtă, nici ciomag.
[…]
Când Dum­nezeu te are drag
Îți dă pri­cepere și minte.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Miezu

    Sa le dea Dum­nezeu sanatate. Cu ocazia ref­er­en­du­mu­lui am aflat si eu unde este Ambasada Romanie pe ter­i­to­riul "lor" — cine stie cunoaste!!!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu