Vezi aici ce n‑o să crezi

Ziarele online se tabloidizează încet, dar sigur. Modal­itățile de a atrage citi­tori pe care le prac­ti­cau doar pub­li­cați­ile de scan­dal se mută trep­tat în presa de știri, iar motivele — recunosc cin­stit — nu-mi sunt clare. Pre­supun că un ziar online câștigă bani din pub­lic­i­tate, banner-ele afișate pe pagini care atrag cli­curile ama­to­rilor de reclame. Cu cât mai mulți vin pe site-ul ziaru­lui, cu atât mai mari șansele de a pro­duce pub­lic­i­tate, deci mai mulți bani.

Știu că în online, spre deose­bire de ziarul tipărit, există metode mult mai pre­cise de a măsura prove­niența vizitei la o reclamă, deci pot să deduc că mutarea pre­sei în mediul online a acu­ti­zat dra­matic lupta pen­tru pub­lic­i­tate. Ăsta e un para­dox cu efecte neg­a­tive, pen­tru că în vari­anta tipărită funcționa prezumția de efi­ciență egală a reclamelor apărute în diferitele pub­li­cații, iar ben­e­fi­cia­rul pub­lic­ității nu putea măsura cu pre­cizie dacă un cumpără­tor a fost con­vins de Ade­vărul, Jur­nalul Național sau Româ­nia Liberă. Mediul online a creat această posi­bil­i­tate de măsurare exactă și a efi­ci­en­ti­zat (bănui­esc) incred­i­bil bugetele de mar­ket­ing ale com­pani­ilor, care plătesc doar vizita gen­er­ată și doved­ită prin refer­ral. Para­doxul e că aceste real­ități duc la dete­ri­o­rarea conțin­u­tu­lui ziarelor.

Pub­li­cații care până nu de mult erau cât se poate de serioase, măcar în ton, dacă nu și în conținut, au devenit rapid o colecție de titluri cre­tine, ameste­cate într‑o harababură gen­er­ală și ade­sea con­fuzantă. Vezi ce a zis nu-știu-cine despre nu-știu-ce, n‑o să crezi ce a găsit în dor­mi­tor sau clic aici ca să o vezi pe nu-știu-cine în pos­tură porno și toate astea ală­turi de prob­lemele de la Oltchim, de crime și vio­luri, de declar­ați­ile lui Ponta, de prea mul­tele acci­dente de pe șose­lele României și de dez­ba­ter­ile prob­lemelor eco­nom­ice la nivel euro­pean. Un uriaș ghiveci menit unui sin­gur țel: dați clic pe banner-ul de pub­lic­i­tate să câștige și ziaris­tul un ban…

Că de nu, ce se va întâm­pla? Păi lesne de înțe­les, nu vor mai primi pub­lic­i­tate de la com­panii. Deci n‑or să mai fie bani de salarii. Deci vor pleca ziar­iștii. Deci n‑o să mai scrie arti­colele "incen­di­are" și "intere­sante". Adică tu, citi­torule, nu vei mai ști cu cine s‑a cul­cat Simona Sen­zual. Inac­cept­abil, nu? Și uite așa m‑am hotărât să-mi inti­t­ulez arti­colul acesta Vezi aici ce peri­col te pân­dește în viitor. Sau N‑o să crezi ce o să ți se întâm­ple dacă nu dai clic pe pub­lic­i­tate. Sau mai bine și mai scurt: Vezi aici ce n‑o să crezi.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu