Chestii, socoteli [7]

Cum o fi să te înscrii în PNG, mem­bru con­vins și coti­zant, să‑l admiri din toată con­sti­tuția ta fiz­ică pe mai-marele oier aflat în frun­tea par­tidu­lui, imaginându-ți‑l filo­tim și drept-credincios șî înainte mergă­tor al obștii nou-generaționiste și, pe nepusă masă, să citești în presă că dom' prezi­dent se înscrie în PNL? Îmi închipui că te-ai da cu niște apă rece peste față, nevenindu-ți a crede ochilor și ai mai citi o dată știrea. Peste poate așa o mișelie, monșer! Și pe noi cui ne lasă? Noi de la cine să mai bine­mer­ităm? Mergem după dân­sul. Ne înscriem la lib­er­ali, fie ce‑o fi!

Cum o fi să te înscrii în PNL, mem­bru con­vins și coti­zant, să te fălești peste tot că ești parte a unui par­tid istoric care a făcut marea unire și alte mărețe fapte, iar într‑o zi, pe nepusă masă, să afli dintr‑o gazetă citită la cea­surile amiezii că vei avea drept coleg, ba chiar can­di­dat la deputăție al par­tidu­lui, pe un oier guraliv și necio­plit? De bună seamă că ai spune: tră­dare să fie, da' s‑o știm și noi! Peste poate așa o mișelie, monșer! Doar dacă aduce și nis­cai oi mai multe, mân­dre ș cor­nute. Caz în care altă făină se mac­ină la moară: să fie 'mnealui bin­evenit!

Cum o fi să ajungi președ­in­tele PNL, ba chiar și al țării într-un inter­i­mat prea scurt pen­tru propriile-ți ambiții și să te roadă frus­trările zi de zi că n‑ai putut mai mult de atât? Colac peste pupăză, son­da­jele te scoboară zi de zi în năde­jdile ce ți le pus­e­sei pen­tru viitoarele alegeri, iar par­tidul se duce ușurel — dar sigur — în jos. Nu te-ai gândi atunci că nis­cai bani oierești ar fi tare buni ca să mai împarți niște mită elec­torală la alegerile ce urmează? Poate așa acoperi nițel și gurile bogate din par­tid care încep tot mai des să te crit­ice… Și oricum, după ce i‑ai primit în par­tid pe madam Plăcintă și pe beizadeaua lui Prigoană de la PDL, duș­manul tău de moarte, ce mai con­tează un cioban?

Cum o fi să devii președ­in­tele PNG și într‑o bună zi să-ți iei tălpășița din bună­tate de par­tid, pe care l‑ai cumpărat cu banii jos, insti­tuție la cheie. Și doar ca să devii un pâr­lit de mem­bru PNL. Ce spaime te vor fi mânând de la spate de te zorești — nevoie mare — să te asig­uri de deputăție? Doamne, Dum­nezeule mare și bun, mulțumescu-ți Ție Doamne că ai inven­tat val­iza cu bani! Merge în fot­bal, dar nici n‑ai idee, Doamne, ce bine funcționează la par­tidele românești. Ori­care din­tre ele. Amin!

* * *

Inflația în sep­tem­brie a fost "doar" 5,9%. Dom­nul Florin Georgescu ne duce ușurel unde știe el mai bine: la inflație cu două cifre. Și-atunci să te ții echili­bru buge­tar!

* * *

Nu pri­ce­peam de ce-și dădea în stambă așa de tare dom­nul Ghișe, de la PNL. Vi‑l amintiți cum defila cu pan­carte anti-Băsescu pe sub zidurile Cotroce­ni­u­lui, chiar și după eșecul ref­er­en­du­mu­lui? Iaca de ce: dom' Ghișe nu prea mai e în grații pe la par­tid. Avea deci nevoie de imag­ine de sol­dat fidel al par­tidu­lui. Se pare că nu i‑a prea ieșit…

* * *

Curtea Con­sti­tuțion­ală lovește din nou: în polit­ica externă Băs­escu sta­bilește lini­ile direc­toare, iar Ponta le urmează, imple­men­tând măsurile nece­sare. Destul de logic, judecând după fap­tul că președ­in­tele e și el parte a put­erii exec­u­tive, deci tre­buie să aibă un rol dis­tinct și bine pre­cizat în guvernare. Destul de nedi­g­er­abil pen­tru dom­nul Ponta, al cărui imens orgoliu nu cred că va tol­era o atare situ­ație. Rămâne de văzut cum o să-și dea în petec, că de dat își dă sigur. Deo­cam­dată se mulțumește să aplaude venirea lui Becali la PNL și implicit la USL, de care se declară fericit pe motiv că e stelist, deci iubitor de oierisme.

* * *

Min­is­terul Medi­u­lui ver­i­fică aso­ci­ați­ile vână­torești. Adică se apucă în sfârșit și ei de tre­abă. Că doar atât au de făcut, în materie de vână­toare, să ver­i­fice. Vă zic sigur, că mă pri­cep…

* * *

Sorin Oprescu = dez­in­voltura dis­cur­su­lui lui Tra­ian Băs­escu + tupeul lui Vic­tor Ponta + infat­u­area lui Adrian Năs­tase

de unde rezultă:

Sorin Oprescu = politi­cianul român per­fect.

Logic, nu? Dacă USL merge cu Antonescu la urmă­toarele prezi­dențiale, îl snopește Oprescu, chiar dacă va can­dida inde­pen­dent.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu