Noi vă dăm circ

Ultima găsel­niță a lui Sorin Șme­che­rescu este să facă hipo­drom în Bucu­rești. Ce să spun, monșer, teri­bil ce sim­țeam nevoia de curse! Pare că bucu­reș­tea­nul mediu este fas­ci­nat de exhi­bi­ți­ile dom­nu­lui pri­mar, pen­tru că se bucură de o popu­la­ri­tate abso­lut sur­prin­ză­toare. Nu m‐ar mira să aflu că mai mult de jumă­tate din Bucu­rești sus­ține ideea de hipo­drom, deși – dacă îi iei la bani mărunți – ar recu­noaște că mai sunt străzi fără cana­li­zare, că blo­cu­rile tre­buie rea­bi­li­tate ter­mic și even­tual reno­vate, că sunt clă­diri care se pră­bu­șesc la pri­mul cutre­mur mai mare, că trans­por­tul în comun e încă departe de nevo­ile ora­șu­lui, că… Lista e lungă, dar cui îi pasă?

Acum mulți ani am văzut un fel de glu­miță la TV, în care Puiu Căli­ne­scu ieșea în mod repe­tat cu o roabă plină cu nisip pe poarta unei fabrici. Por­ta­rul era foarte vigi­lent și îl oprea de fie­care dată ca să veri­fice ce are în roabă, apoi con­stata că e doar nisip și‐l lăsa să treacă. La un moment dat, îl oprește din nou și‐l întreabă intri­gat: "da' ce faci, nene, cu atâta nisip?". La care Puiu Căli­ne­scu îl lămu­rește: "aaa! mie nu nisi­pul îmi tre­buie, ci roa­bele…". În mod simi­lar dom­nul Oprescu ne oferă o mome­ală pe care s‐o urmă­rim – hipo­dro­mul se va con­strui pe un teren al sta­tu­lui, dar nu vrea să spună exact unde "ca să nu dis­pară tere­nu­rile". În tra­du­cere "eu sunt foarte onest și nu fac aran­ja­mente cu tere­nuri". În timp ce lumea urmă­rește acest fir logic, el își freacă mâi­nile pen­tru că știe că banul gros va fi la con­struc­ția propriu‐zisă. Acolo însă se va pre­vala de orga­ni­za­rea unei lici­ta­ții, ca și cum n‐am ști că toate sunt tru­cate.

Și uite așa, după sta­dio­nul națio­nal și pro­ba­bil îna­inte de cate­drala mân­tu­i­toare, vom avea încă un loc unde popo­rul pri­mește circ. Pâine n‐are decât să‐și facă rost sin­gur.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu