Adunarea secretarelor constituante

Mâine ani­ver­săm trei ani de când s‐a des­fă­șu­rat un refe­ren­dum prin care popu­la­ția Româ­niei a decis că vrea par­la­ment uni­ca­me­ral, cu doar 300 de par­la­men­tari. Și de atunci nu s‐a întămplat nimic. Doar Băsescu mai scoate subiec­tul ăsta pe masă, când vrea să plimbe pisica moartă pe sub nasul par­la­men­ta­ri­lor care îi sunt ostili. Dar pe bune, din­colo de dis­pu­tele din­tre poli­ti­cieni, nimeni nu dă o expli­ca­ție cu pri­vire la neim­ple­men­ta­rea aces­tei hotă­râri.

Nu doar atât. Asis­tăm acum la dis­cu­ți­ile din USL – con­duse de o anume Alina Gor­ghiu – care con­clu­zio­nează că "[…] nu dorim în mod clar uni­ca­me­ra­lis­mul, ci dorim men­ți­ne­rea bica­me­ra­lis­mu­lui, dar nu sub orice formă, ci dorim un bica­me­ra­lism dife­renţiat.[…]". Deci: "ba pe‐a mă‐tii, bă, popo­rule! ete că nu vrea muș­chiu' nos­tru!".

Și nu doar atât. Ca modi­fi­care de con­sti­tu­ție se dorește ca prin moțiu­nea de cen­zură să se pro­pună și un nou prim‐ministru, iar dacă moțiu­nea trece, primul‐ministru desem­nat să se apuce de for­mat noul cabi­net. Adică nu le mai tre­buie pre­șe­dinte care să desem­neze un prim‐ministru, îl numesc după bunul plac.

Dom­nul Ponta con­tri­buie și el, spu­nând că în vii­tor nu ar mai tre­bui să căs­căm gura la ce spune Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală și că dacă nu le plac poli­ti­cie­ni­lor rezo­lu­ți­ile date de curte le pot modi­fica în par­la­ment cu 23 din voturi. Că Par­la­men­tul e miezu', ei sunt deș­tepți și fru­moși și aleși de popor, deci păre­rile lor sunt cele mai bune.

Vă amin­tiți când spu­neam că USL vrea repu­blică par­la­men­tară? Uite cum se adună argu­men­tele că am drep­tate. Totul se vrea pus în mâna indi­vi­zi­lor pe care acum îi vedeți pe afi­șele elec­to­rale. O parte din ei sunt jigo­di­ile bătrâne, ăia care fac jocu­rile și trag sfo­rile. Res­tul sunt "un suflu nou", adică fini, secre­tare și alți aco­liți ai jigo­di­i­lor, care vor face ce le spun ăia care i‐au băgat în par­la­ment. Așa cum e cazul de la Tele­or­man. Domni­șoara secre­tară va deveni, nu‐i așa, o fra­gedă con­sti­tu­antă.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu