Adunarea secretarelor constituante

Mâine aniver­săm trei ani de când s‑a des­fășu­rat un ref­er­en­dum prin care pop­u­lația României a decis că vrea par­la­ment uni­cam­eral, cu doar 300 de par­la­men­tari. Și de atunci nu s‑a întăm­plat nimic. Doar Băs­escu mai scoate subiec­tul ăsta pe masă, când vrea să plimbe pisica moartă pe sub nasul par­la­men­tar­ilor care îi sunt ostili. Dar pe bune, din­colo de dis­putele din­tre politi­cieni, nimeni nu dă o expli­cație cu privire la neim­ple­mentarea aces­tei hotărâri.

Nu doar atât. Asistăm acum la dis­cuți­ile din USL — con­duse de o anume Alina Gorghiu — care con­cluzionează că "[…] nu dorim în mod clar uni­cam­er­al­is­mul, ci dorim menținerea bicam­er­al­is­mu­lui, dar nu sub orice formă, ci dorim un bicam­er­al­ism difer­enţiat.[…]". Deci: "ba pe‑a mă-tii, bă, poporule! ete că nu vrea mușchiu' nos­tru!".

Și nu doar atât. Ca mod­i­fi­care de con­sti­tuție se dorește ca prin moți­unea de cen­zură să se prop­ună și un nou prim-ministru, iar dacă moți­unea trece, primul-ministru desem­nat să se apuce de for­mat noul cab­i­net. Adică nu le mai tre­buie președ­inte care să desem­neze un prim-ministru, îl numesc după bunul plac.

Dom­nul Ponta con­tribuie și el, spunând că în viitor nu ar mai tre­bui să căscăm gura la ce spune Curtea Con­sti­tuțion­ală și că dacă nu le plac politi­cie­nilor rezoluți­ile date de curte le pot mod­i­fica în par­la­ment cu 23 din voturi. Că Par­la­men­tul e miezu', ei sunt deștepți și fru­moși și aleși de popor, deci părerile lor sunt cele mai bune.

Vă amintiți când spuneam că USL vrea repub­lică par­la­men­tară? Uite cum se adună argu­mentele că am drep­tate. Totul se vrea pus în mâna indi­vizilor pe care acum îi vedeți pe afișele elec­torale. O parte din ei sunt jigodi­ile bătrâne, ăia care fac jocurile și trag sfo­rile. Restul sunt "un suflu nou", adică fini, sec­retare și alți acol­iți ai jigodi­ilor, care vor face ce le spun ăia care i‑au băgat în par­la­ment. Așa cum e cazul de la Tele­or­man. Dom­nișoara sec­re­tară va deveni, nu‑i așa, o fragedă con­sti­tu­antă.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu