Di­mi­neață tra­fi­cul în Bu­cu­rești a fost în­fi­o­ră­tor. Coada la in­tra­rea în Bu­cu­rești în­ce­pea de pe la ae­ro­port și con­ti­nua până la Piața Pre­sei Li­bere, unde și­rul de ma­șini se prop­tea în ac­ce­sul in­ter­zis de pe Ki­se­leff. Doi po­li­țiști inepți pri­veau în­cur­că­tura ge­ne­rală de ma­șini, cu șo­feri dez­o­rien­tați, care nu știau pe unde să apuce și cum să-și re­cal­cu­leze tra­seul zil­nic că­tre ser­vici.

Nu pri­cep de ce tre­buie să de­fi­lăm de ziua Ro­mâ­niei. Sun­tem o țară pră­pă­dită, cu o ar­mată pră­pă­dită, nu ajută pe ni­meni dacă o dată pe an ne un­gem tan­cu­rile cu ulei ca să nu scâr­țâie și le plim­băm pe sub Ar­cul de Tri­umf. Toată lu­mea cred că pri­cepe asta, dar anul ăsta avem ale­geri… ui­ta­sem! Iată o oca­zie bună pen­tru dom­nul Ponta și An­to­ne­scu să își facă cam­pa­nie pe ba­nii sta­tu­lui, în mod ofi­cial. Vor fi acolo, vor zâmbi fru­mos și ne vor spune că to­tul va fi bine dacă îi ale­gem pe ei. Noi știm toți că ni­mic nu va fi bine, dar ne pre­fa­cem și noi că îi cre­dem și îi vom vota ca să avem pe cine în­jura în ur­mă­to­rii pa­tru ani.

Deci, dacă tot tre­buie să zăn­gă­nim ta­blele blin­da­te­lor prin oraș, de ce dracu’ tre­buie să facă re­pe­ti­ții în oraș? E chiar așa de greu să si­mu­leze într-un po­li­gon toată șo­seaua Ki­se­leff, să facă un arc de tri­umf din lemn și să exer­seze acolo toată ca­ra­ghi­o­șe­nia aia de de­fi­lare? E mu­sai să vină în bu­ri­cul ora­șu­lui ca să se pre­gă­tească? Le e frică că or să se ră­tă­cească cu tan­cu­rile și n‑or să ni­me­rească Ar­cul de Tri­umf? Care e lo­gica?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Simona Vaida

    M‑a dis­trat co­pios con­clu­zia


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.