Cucerirea Europei [2]

În mod neaștep­tat islamis­mul din Europa nu e doar o religie, ci și o posi­bilă doc­trină politică și eco­nom­ică. După insuc­ce­sele răsună­toare ale social­is­mu­lui și comu­nis­mu­lui, asistând la decăderea recentă a cap­i­tal­is­mu­lui, Sharia — legea fun­da­men­tală a Isla­mu­lui — pretinde că poate furniza un model sta­bil și trainic de viață. Mult mai com­pre­hen­sivă decât Bib­lia, Sharia nu e doar un cod de con­duită morală, ci face pre­cizări foarte con­crete despre ves­ti­men­tație, sex­u­al­i­tate, igienă, dietă, rugă­ci­une, politică și chiar economie. Într‐o lume care se află în teri­bilă degringo­ladă, asta poate suna la fel de ten­tant ca și o ide­olo­gie  de extremă stângă sau extremă dreaptă.

Cu alte cuvinte, urmă­torul Hitler ar putea fi pro­fe­tul Mohammed. Prob­a­bil nu ime­diat, nu peste tot. Dar zi de zi Isla­mul pretinde că avansează can­ti­ta­tiv, iar Sharia este tot mai intens pro­mo­vată ca alter­na­tiva la -ismele nereușite ale democrației. Iată al doilea episod al doc­u­men­taru­lui despre Islam în Europa, care abor­dează exact aceste subiecte. Mi s‐au părut emblem­at­ice loz­in­cile stri­gate de un arab: democrația este corupție, sără­cie, ped­ofilie, e crim­i­nal­i­tate! Noi nu mai vrem democrație! La gunoi cu democrația! Vrem Sharia!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu