Cucerirea Europei [2]

În mod neaș­tep­tat isla­mis­mul din Europa nu e doar o reli­gie, ci și o posi­bilă doc­trină poli­tică și eco­no­mică. După insuc­ce­sele răsu­nă­toare ale soci­a­lis­mu­lui și comu­nis­mu­lui, asis­tând la decă­de­rea recentă a capi­ta­lis­mu­lui, Sha­ria – legea fun­damen­tală a Isla­mu­lui – pre­tinde că poate fur­niza un model sta­bil și trai­nic de viață. Mult mai com­pre­hen­sivă decât Biblia, Sha­ria nu e doar un cod de con­du­ită morală, ci face pre­ci­zări foarte con­crete des­pre ves­ti­men­ta­ție, sexu­a­li­tate, igienă, dietă, rugă­ciune, poli­tică și chiar eco­no­mie. Într‐o lume care se află în teri­bilă degrin­go­ladă, asta poate suna la fel de ten­tant ca și o ide­o­lo­gie  de extremă stângă sau extremă dreaptă.

Cu alte cuvinte, urmă­to­rul Hitler ar putea fi pro­fe­tul Moham­med. Pro­ba­bil nu ime­diat, nu peste tot. Dar zi de zi Isla­mul pre­tinde că avansează can­ti­ta­tiv, iar Sha­ria este tot mai intens pro­mo­vată ca alter­na­tiva la -ismele nere­u­șite ale demo­cra­ției. Iată al doi­lea epi­sod al docu­men­ta­ru­lui des­pre Islam în Europa, care abor­dează exact aceste subiecte. Mi s‐au părut emble­ma­tice lozin­cile stri­gate de un arab: demo­cra­ția este corup­ție, sără­cie, pedo­fi­lie, e cri­mi­na­li­tate! Noi nu mai vrem demo­cra­ție! La gunoi cu demo­cra­ția! Vrem Sha­ria!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu