Islam sau democrație

Fără să intenționez asta, am antic­i­pat prin postările despre cucerirea Europei eveni­mentele din Egipt. Situ­ația de acolo se cam com­plică și, din câte îmi dau seama, riscă să degenereze într-un război civil. Și cul­mea este că întreaga situ­ație e oare­cum de necon­te­s­tat din punct de vedere demo­c­ra­tic: o majori­tate con­fort­a­bilă — cea a Fraților Musul­mani — dorește schim­barea con­sti­tuției Egip­tu­lui în așa fel încât democrația să nu mai poată fi prac­ti­cată. În locul ei se dorește instau­rată Sharia — legea fun­da­men­tală a Isla­mu­lui. Iar cei care protestează reprez­intă o minori­tate favor­a­bilă cul­turii occi­den­tale ce nu prea poate schimba nimic.

Din­colo de aspectele reli­gioase, din­colo de dic­tatura lui Mubarak, cred că există ceva mai pro­fund care motivează această ati­tu­dine anti-democrație. Oamenii s‑au sătu­rat să fie lăsați de izbe­liște de niște lid­eri inca­pa­bili, care se ascund sub votul pop­u­lar pen­tru a‑și jus­ti­fica prezența la put­ere. Oamenii par că vor tot mai mult niște lid­eri lumi­nați sau niște reg­uli clare, care să‑i scoată la liman. În țările unde democrația este prea frag­ilă pen­tru a furniza soluții, dic­tatura pare mult mai dezirabilă. Astăzi în Egipt asta se tra­duce prin Islam.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu