În sec­to­rul 4, la co­le­giul 8 pen­tru Se­nat, se în­fruntă Dan Vo­i­cu­lescu și Iu­lian Cră­ciun. Pri­mul nu are ne­voie de pre­zen­tare — e Fe­lix, e Va­ra­nul, e An­te­nis­tul. Ce­lă­lalt e o per­soană cu han­di­cap, un self-made man, des­pre care pu­teti afla in­for­ma­ții aici sau din­coace. Ui­tați de par­ti­dele pe care le re­pre­zintă, nu e relevant.

O scenă ruptă din cam­pa­nia Door2Door, pen­tru sus­ți­ne­rea lui Iu­lian Cră­ciun. Dis­cu­ția se pe­trece într-un bloc din Ber­ceni, pe lângă Piața Reșița.

- Să­ru­’­mana. Din par­tea lui Iu­lian Cră­ciun, can­di­dat pen­tru SENAT vă de­ran­jăm, bla bla.…
— Aaah.… Să‑l mă­nânce mama.… Ce bă­iat des­to­i­nic și deș­tept! Pă­cat că e han­di­ca­pat… Bravo lui că se zbate.
— Ne bu­cu­ram că ați au­zit de el… 🙂  O să‑l vo­tați pe 9 decembrie?
— Aa­aaa, l‑aș vota, dar nu pot, mânca-l-ar mama…
— De ce?!?
— Păi alt­ci­neva, nu spun cine, mi‑a dat ceva ca să îl votez.
— Da? Păi ce treabă are una cu alta? În ca­bina de vot nu vă vede ni­meni când vo­tați. Votați‑l pe Cră­ciun dacă vă place de el.
— Aaaa, nu. Nu pot, că mă vede CEL DE SUS!
— !?! Păi, nu v‑a vă­zut CEL DE SUS când ați pri­mit șpaga? Atunci nu se pune?
— Nu e, maică, șpagă, e ca­dou. Și dacă îl vo­tez pe dom­nul Iu­lian, data vi­i­toare nu mai pri­mesc ni­mic. Dar îi do­resc lu’ domnu’ Iu­lian multă să­nă­tate, că e mai bună de­cat toate! 🙂

Pro­blema esen­ți­ală nu este fap­tul că pros­ti­mea ac­ceptă mită elec­to­rală. Ci fap­tul că vo­tează ho­tă­rât cu mi­tu­i­to­rii, in­di­fe­rent de la ce par­tid vin, ca să fie si­guri că vor mai primi și al­tă­dată. Apoi pa­tru ani în­jură gu­ver­nul și par­la­men­tul. Și ci­clul se reia. În min­tea lor nu există nici o le­gă­tură în­tre șpaga lu­ată și viața pe care o duc. Iar pen­tru cei­lalți, cei care su­portă con­se­cin­țele vo­tu­lui lor: să­nă­tate, că e mai bună de­cât toate! Tră­i­ască democrația!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.