Nu mi-am pro­pus nici un fel de obiec­tive la în­ce­pu­tul lui 2012. Pe de o parte pen­tru că nu scriu pen­tru a ob­ține au­diență, ci pen­tru a spune po­veș­tile mele. Pe de altă parte pen­tru că sunt prea pu­țin ex­pe­ri­men­tat ca să știu cum evo­lu­ează au­diența unui blog. Pri­vesc îna­poi și con­stat că ci­frele nu sunt im­pre­sio­nante, dar nici ne­sem­ni­fi­ca­tive: mai bine de 5000 de oa­meni au tre­cut pe aici, ceea ce nu aș fi an­ti­ci­pat acum un an. Una peste alta, nu‑i rău pen­tru pri­mul an de scris mai se­rios al unui blo­gger anonim…

Sta­tis­tici generale:

  • Vi­zi­ta­tori unici: 5.513
  • Vi­zite: 14.285
  • Pa­gini ci­tite: 34.425
  • Du­rata me­die a unei vi­zite: 4 min 23 sec
  • Nu­măr me­diu de pa­gini ci­tite pe vi­zită: 2,4
  • Surse de tra­fic: Fa­ce­book — 49%, Go­o­gle — 17%, Di­rect — 13%, Al­tele — 21%

Cele mai ci­tite articole:

 

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alin

    La mai mare!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.