Sens unic spre faliment

Nici n‐a început bine guvernarea uselistă și sun­tem cadorisiți cu perle de admin­is­trație. Cea mai remar­ca­bilă de până acum este cea pro­dusă de Radu Stroe, un fel de Păcală al afac­er­ilor interne, care a cuge­tat pro­fund cu puținii neu­ronii de care dis­pune și a deb­i­tat o tâm­pe­nie cât el de mare: sens unic pe DN1, din­spre București spre Brașov. Am întors ideea asta pe toate fețele, am încer­cat să‐i găs­esc o oare­care noimă, dar n‐am reușit. Îmi este imposi­bil să scot din ea măcar o fărâmă de aplic­a­bil­i­tate prac­tică. Nu tre­buie să ai decât min­ima abil­i­tate de a citi o hartă pen­tru a înțelege că așa ceva e abso­lut aber­ant, pen­tru că de la Comar­nic până la Brașov nu există nici o vari­antă de întoarcere, cu excepția dru­mu­lui Sinaia‐Târgoviște.

Acum imaginați‐vă că sun­teți în Pre­deal și vreți să mergeți la Sinaia. Aveți două vari­ante: ori mergeți până la Brașov, o luați spre Cheia, ajungeți la Ploiești și urcați Valea Pra­hovei prin Comar­nic, ori o luați prin Bran, coborâți până la Rucăr, apoi mergeți pe la Târ­gov­iște, o luați spre Fieni și urcați la Sinaia pe la Cuibul Doru­lui. Apropo, de la Pre­deal la Sinaia sunt 13 kilo­metri pe DN1. Cred că mai repede ajungi mergând cu spatele pe sen­sul unic al lui Radu Stroe…

Șeful poliției rutiere, între­bat de ziar­iști cum se va imple­menta această idee, a răspuns diplo­matic că tre­buie să se gân­dească, pen­tru că într‐o oră jumă­tate de la declar­ați­ile dom­nu­lui min­istru nu a avut timp să con­ceapă un plan. De unde deducem cu ușur­ință că ideea asta stu­pidă nici măcar nu a fost întâi dis­cu­tată cu cei care tre­bui s‐o pună în prac­tică. Și de fapt asta mă enervează cel mai mult în toată povestea asta, pen­tru că de‐alde domnu' Stroe am tot văzut în viața mea: fel și fel de man­ageri și direc­torași, care mai de care mai deștept și mai cu stea în frunte, fără nici o cal­i­fi­care con­cretă, dar con­vinși toți că nu‐i nineni așa min­unat ca ei. E plin de impos­tori din ăștia, care nu sunt în stare să ducă nimic la bun sfârșit, dar dau din gură peste tot, imaginându‐și că dia­reea ver­bală ține loc de jude­cată și pri­cepere. Apoi, când vine vre­mea să treacă la fapte, îi cheamă pe sub­or­don­ați și le cer să pună în prac­tică aber­ați­ile lor, devenind extrem de ner­voși și de vio­lenți când află că nu e posi­bil. Mod­elul ăsta de incom­pe­tență crasă este foarte răspân­dit în admin­is­trația cen­trală, dar nici prin com­pani­ile pri­vate nu e penurie.

Mă întreb când vor real­iza că soluția nu este să facem loc tuturor bucurește­nilor pe Valea Pra­hovei, ci să facă pâr­tii de schi și în alte locuri, la o dis­tanță con­ven­abilă de București. În Dâm­bovița și Argeș există sigur locuri unde se pot face ame­na­jări — statul nu tre­buie decăt să asig­ure pâr­ti­ile, că mediul pri­vat face restul sin­gur. Nu tre­buie să ai patru fac­ultăți din care una în Amer­ica pen­tru a înțelege că lumea vrea să facă spor­turi de iarnă, nu să se plimbe pe DN1. Și chiar dacă se face o autostradă până la Brașov, aglom­er­ația de pe pâr­tii nu dis­pare.

Mereu mi s‐a părut că Radu Stroe are o față de indi­vid care‐și dă impor­tanță, genul ăla de incom­pe­tent care dis­imulează impos­tura printr‐o morgă serioasă și gravă. Acum am con­fir­marea că nu e doar o impre­sie. Și până la urmă asta e prob­lema cu miniștrii ăștia politici. Ajung într‐un fotoliu de guvern pen­tru meritele lor de mâncă­tori de rahat în cam­pani­ile elec­torale și habar n‐au ce au de făcut într‐un post așa de impor­tant, în afară de fap­tul că tre­buie să aran­jeze afac­er­ile pen­tru ei și pen­tru clien­tela politică a par­tidu­lui. Așa că vorbesc prostii la tele­vi­zor, ca să dea impre­sia că muncesc, că se pri­cep, că sunt în tre­abă. Și abia ăsta este un sens unic, către fal­i­ment.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Nea

  Mai repede mergi pe jos 13 km. Maxim 2 ore faci.

  • Sorin Sfirlogea

   Da' ce te faci dacă ai de cărat niște marfă? Să zicem că ai două mag­a­zine, unul în Pre­deal, unul în Sinaia. Oamenii ăștia din Guvern nu judecă nici cât o muscă, de parcă Valea Pra­hovei n‐ar fi locuită decât de turiști…

 2. Raul Pop

  In con­text, de la Times New Roman citire: "Guver­nul Romaniei a gasit solu­tia pen­tru prob­lemele de trafic de pe DN1: il trans­forma in par­care cu plata!" :))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu