Presa de azi abu­ndă de ti­tluri po­li­tice in­cen­di­are. Le-am par­curs cu aten­ție că­u­tând ceva anume. N‑am gă­sit. Am mai aș­tep­tat și am că­u­tat din nou. Ni­mic. Am aban­do­nat. Nu știu la ce mă aș­tep­tam, după do­uă­zeci de ani de de­mo­cra­ție dâm­bo­vițeană ar fi tre­buit să știu că e inu­til. Lu­mea lor e se­pa­rată de a noas­tră. Dar chiar așa?!? Nici un cuvânt?!?

 • Va­sile Blaga, li­de­ri­lor PDL: „Îi răs­pun­dem lui Bă­sescu doar dacă mai in­ter­vine bru­tal în competiţie“
 • Blaga îl atacă, din nou, pe Tra­ian Bă­sescu: „E mult mai uşor să dis­trugi de­cât să construieşti“
 • Ponta o susţine pe Elena Udrea pen­tru şe­fia PDL: „Dom­nul Blaga re­pre­zintă un tre­cut pe care şi eu vreau să îl uităm“
 • Vic­tor Ponta: „Bă­sescu şi PDL sunt pri­e­teni cu Vi­k­tor Or­ban. Să nu ui­tăm cine e pri­e­ten cu du­ş­ma­nii ţării“
 • An­to­ne­scu, că­tre Chi­li­man: „Sa­lut com­pe­ti­ţia, sper în mai multe can­di­da­turi la şe­fia PNL“
 • Tă­ri­ceanu: „Am sen­za­ţia că au adus con­sul­tanţi din Co­reea de Nord pen­tru Sta­tu­tul PNL“
 • An­to­ne­scu: „Opţiu­nea mea pen­tru Sta­tut este o for­mulă care să nu fie nici listă, nici uninominal“
 • Sul­fina Barbu: „Con­si­der că echipa Blaga poate să aducă PDL acolo unde trebuie“
 • Ponta: “ANAF rămâne la Fi­nanţe. Eu voi co­or­dona ac­ti­vi­ta­tea de com­ba­tere a evaziunii”
 • Ponta, des­pre Ce­zar Preda: “Nu as­cul­taţi toţi proş­tii. E o greşe­ală să‑l bă­găm în seamă”
 • Ha­şotti: “Bă­sescu tre­buie să ia ati­tu­dine în ches­tiu­nea stea­gu­lui se­cu­iesc, dar şi Parlamentul”

Spu­neți-mi, domni­lor po­li­ti­cieni, cine tre­buie să ia ati­tu­dine în ches­tiu­nea fil­mu­lui Po­zi­ția co­pi­lu­lui? Este că nu vă doare nici în cur de el și de pre­miul pe care l‑a luat?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.