Poate vă mai amin­tiți de dom­nul Adrian Se­ve­rin — e un tip foarte cool și mai mult ca si­gur că de-aia l‑am tri­mis noi să ne re­pre­zinte la par­la­men­tul eu­ro­pean, să vadă și ăia ce bă­ieți deș­tepți și fi­nuți avem noi pe-aici, prin Ro­mâ­nia. Domnu’ Adrian vor­bește foarte bine, are cu­vin­tele la el — cum se zice — și sunt con­vins că ăia care zic că dis­cur­su­lui lui îi cam lip­sește sub­stanța sunt doar niște invidioși. 

Cum e și fi­resc, în ju­rul lu’ domnu’ Adrian s‑a strâns lume bună, pri­e­teni de-ai lui care sunt și ei deș­tepți — poate nu chiar așa ca el, dar în orice caz pe-aproape, ca de pildă doamna Anne-Rose-Ma­rie Ju­gă­naru. Și cum stă­teau ei așa la o ta­cla, ca în­tre pri­e­teni, și-au dat seama că tim­pul ăsta pe care îl pe­tre­ceau îm­pre­ună — la o ca­fea și‑o sămânță — sea­mănă al nai­bii de bine cu ac­ti­vi­ta­tea de con­sul­tanță. Așa că domnu’ Adrian le‑a zis să facă o firmă și să fac­tu­reze munca asta, că doar de aia are par­la­men­tul eu­ro­pean un porcoi de bani, exact pen­tru ca niște bă­ieți deș­tepți ca ei să îi încaseze.

Doar că ră­u­ta­tea ome­nească e te­ri­bilă. Și uite așa se face că niște bi­ro­crați ne­mer­nici de la Bru­xe­l­les i‑au că­u­tat nod în pa­pură lu’ domnu’ Adrian și au zis că ăia nu e con­sul­tanță, deci ba­nii au cam fost fu­rați. De parcă ei ar știi ce e aia con­sul­tanță! Domnu’ Adrian le‑a zis că vor­besc pros­tii, dar ei au ținut‑o pe‑a lor și l‑au scos vi­no­vat pe bie­tul om. Și uite așa s‑au tre­zit niște tipi cum­se­cade ca el și pri­e­te­nii lui cu un di­ta­mai scan­da­lul de de­la­pi­dare de fon­duri eu­ro­pene, fir-ar ei ai dra­cu­lui de con­țo­piști oc­ci­den­tali! Acuma domnu’ Adrian a ră­mas la Bru­xe­l­les, sin­gur și ne­con­sul­tat, în timp ce po­tera bă­sistă de la DNA vrea să le facă do­sar pe­nal și în țară…

Din fe­ri­cire sunt și vești bune. Doamna Ju­gă­naru a fost nu­mită în Con­si­liul de Ad­mi­nis­tra­ție al TVR, de bună seamă pen­tru do­ve­di­tele ei ca­pa­bi­li­tăți con­sul­ta­tive. Și tot ea, mânca-o-ar mama de fru­moasă și deș­teaptă, a fost nu­mită se­cre­tar de stat la Mi­nis­te­rul Me­diu­lui de ni­meni al­tul de­cât Vic­tor Ponta, care a pri­ce­put în­dată ce co­moară la casa pre­mi­e­ru­lui este. Și uite așa Anne-Rose-Ma­rie, după ce a ju­gă­nit nițel par­la­men­tul eu­ro­pean, o să‑i sco­pească nițel la co­co­șei pe ăia din TVR și din mi­nis­te­rul me­diu­lui. Fi­rește, în mod consultativ.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.