Într‑o noapte, pe-acolo, pe la Ame­ri­cile din Vale, unde sunt ca­sele mai ră­ri­șoare din ca­uza sta­fi­i­lor — care se zice că s‑ar fi ară­tând pe-acolo și oa­me­nii s‑au sfiit să pună case, ca să aibă sta­fi­ile loc, lăr­gime, să treacă‑n deal și‑n vale, li­bere – muri nea Hugo a lu’ Ci­a­vez. Om mare nea Hugo, pu­ter­nic ca un taur și is­teț ca o vulpe, că nu de­geaba îl pu­seră toți în ca­pul tre­bii, vreme de paiș’pe ani, la ei în sat. Și când se duse, lu­mea plânse după el, îi fă­cură pri­veghi după obi­ce­iu­rile lo­cu­lui și se în­și­rară pe ulițe în urma coș­ciu­gu­lui, în ziua de îngropăciune.

Da’ în­gro­pa­rea nu se mai făcu, pen­tru că veni unu’ de la con­du­cere, care ți­nea lo­cul lu’ nea Hugo a lu’ Ci­a­vez până or pune un șef nou și zise că se gân­diră ei să nu‑l în­groape, că‑i pă­cat, mai bine să‑l îm­băl­sămeze și să‑l pună în co­pâr­șeu de sti­clă, să‑l vază lu­mea așa mort cum e, de amin­tire a vre­mu­ri­lor când el era ăl mai mare. Nu fu chiar lim­pede cine erau ei, ăia de se gân­diră așa. Fe­me­ile se în­chi­nară și bo­sco­ro­diră ceva în col­țul nă­fra­me­lor, dar ni­meni din sat nu în­drăzni să zică nici pâs. Păi nu era nea Hugo ăl de le dădu mân­care și case la toți, de nu‑i mai udară plo­ile ăle mari și nici nu mai dă­dură ortu’ po­pii de foame?

Ve­niră vreo doi de prin sa­tele din jur care se bă­gară în seamă, zi­când că nea Hugo ar fi fost cam ne­bun, că mân­ca­rea și ca­sele fură fă­cute pe ba­nii scoși din pă­cură, aia de o sco­teau cu pom­pele alea mari din pământ și că peste o vreme, când s‑o sfârși pă­cura, are să sfâr­șească și bi­nele, da’ cine avea timp să îi as­culte pe niște ve­ne­tici? Când are să fie gata pă­cura, or ve­dea ei în­co­tro o s‑o apuce… Și-așa… nu vezi că…. deh!

Acuma nu‑i vreme de în­tre­bat. Când are omul treabă, se pișă din mers, nu șade să se uite pe li­nie. Tre­buie pus alt­ci­neva în ca­pul tre­bii, unu’ care să se suie pe pia­tra a mai îna­ltă, încă caldă de la tu­rul lui nea Hugo a lu’ Ci­a­vez și să co­mande de-acolo. Pă­cură încă mai este, ne­go­țul merge bine și-or ve­dea dacă o țin îna­inte cu so­ci­a­lismu’ lu’ nea Hugo sau se trag mai pe dreapta, la um­bră, ca să se mai îm­pace și cu vecinii.

Vorba e că la toți le e frică, um­blă zvo­nul că nea Hugo se trans­formă în mo­roi și are să bân­tuie încă o vreme prin sat, ar­ță­gos ca toți mo­roii, gata să se ia de piept cu ori­care nu s‑ar da din ca­lea lui, cio­că­nind cu un to­iag no­du­ros ste­ja­rii de la mar­gi­nea pă­du­rii, ca să vadă care din­tre ei îi vine mai bine. Des­pre asta, însă, om trăi și-om mai ve­dea… ((Tex­tul ăsta este o mo­destă re­ve­rență că­tre Ma­rin So­rescu și ver­su­rile sale din La Lilieci.))


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.