Moda cere sacrificii

N‐am fost nici­o­dată un fashi­o­nist. Nu mă dau de cea­sul mor­ții nici ca să mă îmbrac după ultima modă, nici în a face apo­lo­gia sti­lis­ti­cii ves­ti­men­tare. Acuma n‐am să vă spun că tre­buie să pur­tăm un sac de cânepă tras peste cap, dar nici nu pot pri­cepe de ce e musai să mă ali­niez unui anu­mite ten­dințe, indi­fe­rent dacă sti­lul ves­ti­men­tar res­pec­tiv mă avan­ta­jează sau dim­po­trivă. Nu‐i mai sim­plu să ne îmbră­căm prac­tic și con­for­ta­bil, iar este­tica să o armo­ni­zăm cu per­so­na­li­ta­tea pro­prie? Zic și eu, nu dau cu parul…

E foarte ade­vă­rat că atunci când per­so­na­li­ta­tea lip­sește sau e teri­bil de anostă, când cineva nu e inte­re­sant prin sine însuși, moda este o pre­o­cu­pare cât se poate de firească. Ea îi dă posi­bi­li­ta­tea să pară ceea ce de fapt nu este. Unii nici măcar nu mai încearcă să fie ei însiși, ci aleg direct mime­tis­mul. Să te îmbraci ca nu‐știu‐care vedetă este o ale­gere tot mai frec­ventă. 

Doar că une­ori dorința asta de a fi la modă nece­sită și sacri­fi­cii. Iar sacri­fi­ci­ile pro­duc momente haz­lii și feme­ile par a fi ero­i­nele pre­di­lecte ale aces­tora. Exem­plul de mai jos e eloc­vent și nu mă veți putea acuza de miso­gi­nism dacă am să spun că un băr­bat n‐ar ajunge (aproape) nici­o­dată într‐o situ­a­ție ase­mă­nă­toare :)) .

 Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu