Ce este băsismul

De câteva luni de zile, mai exact de prin vara tre­cută, ter­me­nul de băsism este foarte la modă. La înce­put cuvân­tul părea foarte clar în seman­tica sa: a fi băsist însemna să îl sus­ții pe Băsescu în dis­puta sus­pen­dă­rii sale. Adică să nu fii de acord cu argu­men­tele noii puteri use­liste. Pe cale de con­se­cință erai în ace­eași barcă cu nume sonore și ono­ra­bile: Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală era băsistă și tot băsistă era si Uniu­nea Euro­peană și știam aceste lucruri cât se poate de clar de la domnu' Crin, inte­ri­ma­rul de la Cotro­ceni și de la dom' Vic­to­raș, cel mai prim minis­te­raș. 

Da' după aia lucru­rile s‐au mai com­pli­cat nițel. Insti­tu­tul Națio­nal de Sta­tis­tică s‐a dove­dit și el băsist, pen­tru că a numă­rat greșit ale­gă­to­rii de la refe­ren­dum și a stri­cat bună­tate de pre­zență la vot de peste 150% prin unele comune din sudul țării. Băsescu, cel mai băsist din­tre băsiști, a rămas pre­șe­dinte. Comi­sia de la Vene­ția și‐a dat și ea arama pe față – niște băsiști împu­țiți – apoi chiar și Comi­sia Euro­peană s‐a dat de par­tea băsis­mu­lui. Treaba era din ce în ce mai clară: băsiș­tii erau peste tot, doar use­liș­tii și popo­rul obi­dit erau drepți, cin­stiți și demo­crați. Noro­cul lor că erau majo­ri­tari și majo­ri­ta­tea e cea mai tare, face tot ce vrea ea…

Pe dea­su­pra la toate a venit poves­tea cu pla­gi­a­tul lui Vic­to­raș și iarăsi au mai apă­rut niște pro­bleme de sem­na­tică: băsist nu insemna doar să fii cu Băsescu. Era de ajuns să‐ți pută teza de doc­to­rat a micu­lui Titu­lescu și gata! băsist scria pe tine. Cum să te îndo­iești de pre­mi­e­rul nos­tru drag, știindu‐l atât de cin­stit și de res­pon­sa­bil, mai ales că îndru­mă­tor îi fusese Adrian Năs­tase, un alt exem­plu de cin­ste și corec­ti­tu­dine, băgat la puș­că­rie de pro­cu­ro­rii băsiști? Căci da, dra­gii mei, pro­cu­ra­tura și DNA‐ul sunt și ele băsiste!

Spre iarnă, după ale­geri, băsis­mul părea în regres. Mân­case bătaie zdra­vănă la ale­geri și‐și cule­gea din­ții de prin țărână. Popo­rul majo­ri­tar tri­um­fase elec­to­ral, alegându‐i pe Cri­nu­șor și Vic­to­raș drept ăi mai drepți și mai gos­po­dari, numa' buni de pus în capul tre­bii. Din spa­tele lor sco­tea nițel capul și Felix tur­nă­to­rul, da' n‐avea nimeni ochi să‐l vadă decât băsiș­tii, care o tineau într‐una că Vara­nul ar fi tot una cu Necu­ra­tul. Așa azi, așa mâine, da' treaba – vezi dum­ne­ata – s‐a dove­dit cam încur­cată, pesemne că așa o lăsa­seră băsiș­tii, iar Vic­to­raș pri­mul minis­te­raș nu mai pri­di­dea cu inter­viu­rile și talk‐show‐urile – de unde să mai aibă timp și de treabă?

Poves­tea cu guver­na­rea țării e ori­cum o teo­rie băsistă și ea, inven­tată de duș­ma­nii popo­ru­lui anti‐băsist ca să încurce soco­te­lile. Altele sunt tre­bu­rile impor­tante, de pildă cum se închid dosa­rele penale ale lui Felix, care ba e sena­tor, ba nu‐i sena­tor, ba iar e sena­tor, ba lasă că nu mai e. Iar dosa­rul – deh! ca dosaru' – se plimbă de la un tri­bu­nal la altul. Se mai amână un ter­men, i se mai face rău unui incul­pat, altul n‐are avo­cat și tim­pul trece, Doamne‐ajută poate se pre­scriu fap­tele și scapă și Felix cu fața curată.

Da' acuma, când Vic­to­raș a ieșit din vorba lui Felix și a zis c‐o pune pe băsista de Kovesi la DNA, nu mai e cale de întors. E clar, băsis­mul l‐a pătruns și pe șeful pese­dist. Nu mai e loc de sub­ti­li­tăți de dic­țio­nar, nu mai e vreme de rafi­na­mente ling­vis­tice: băsis­mul tre­buie rede­fi­nit, clar și sim­plu, ca să‐l dibuim ușor, să‐l dis­tin­gem lim­pede. Băsis­mul e sta­rea de fapt care apare atunci când ceea ce se întâm­plă nu‐i con­vine lui Felix Voi­cu­lescu. Și dacă nu mă cre­deți pe mine, intrebați‐l pe Mir­cea Badea. Sau pe Gâdea.

 


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Ovidiu Drobota

    feli­ci­tari pen­tru ana­liza!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu