Trâmbița și țucalul

Pro­ba­bil că n‐ați auzit de muta­rea dom­nu­lui Ciu­tacu de la Antena 3 la Româ­nia TV. Miș­ca­rea e apa­rent neim­por­tantă pen­tru media româ­nească, dar arată des­tul de clar două lucruri: unu – că pen­tru un mer­ce­nar ca Ciu­tacu nu are impor­tanță pen­tru cine lucrează și doi – că Româ­nia TV, res­pec­tiv dom­nul Sebas­tian Ghiță, se pre­gă­tește să imple­men­teze mode­lul de trâm­biță media paten­tat de Voi­cu­lescu. Des­păr­ți­rea din­tre PSD și PNL‐PC este doar o ches­tiune de timp, iar vic­to­ria pese­distă tre­buie obți­nută pe trei căi. Prima este calea elec­to­rală, prin măsu­ră­toa­rea dată de son­daje, ară­tând că popo­rul e mai degrabă cu soci­a­liș­tii, decât cu libe­ra­lii. A doua este calea medi­a­tică, cre­ând trâm­bițe pese­diste efi­ciente, care să con­tra­ca­reze Ante­nele.

A treia cale este cea juri­dică, prin exe­cu­ția lui Voi­cu­lescu la tri­bu­nal. Eu cred că asta a fost miza înțe­le­ge­rii din­tre Băsescu și Ponta. Băsescu a spus, cu mai multe sau mai puține cuvinte, că dacă Ponta îl exe­cută pe Voi­cu­lescu – cu mâna lui Kovesi sau alt­min­teri – el va fi mult mai coo­pe­rant cu guver­nul și va îmblânzi ner­vii mai‐marilor euro­peni, reintroducându‐l pe Ponta în ecu­a­ți­ile Uniu­nii, fără de care jocu­rile sale poli­tice sunt minore și neim­por­tante.

Dacă pe cale juri­dică încă nu s‐au dema­rat acțiu­nile, pe par­tea medi­a­tică lucru­rile se mișcă. Muta­rea trâm­bi­ța­șu­lui și lan­sa­rea emi­siu­nii Tono­ma­tul lui Ciu­tacu face parte din ele. Par­tea proastă este că deo­cam­dată nu prea dă rezul­ta­tele scon­tate. Audiența emi­siu­nii e jal­nică față de aștep­tări. Și nu este decât încă o dovadă că popo­ru­lui român – mare iubi­tor de căcat – îi e indi­fe­rent cine‐l mănâncă. Mai impor­tant decât trâm­bița care‐l împrăș­tie e țuca­lul în care e ser­vit. Iar ăsta ar tre­bui să fie un pri­lej de medi­ta­ție pen­tru cele­lalte tono­mate.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu