Restauratio ad integrum

Din­colo de peni­bi­lul acțiu­ni­lor medi­a­tice de res­ta­u­rare a ima­gi­nii lui Adrian Năs­tase, bine orches­trate de PSD și exe­cu­tate cu măies­trie de mass‐media, există o miză mai impor­tantă și mai gravă a între­gii ope­ra­țiuni. Până nu demult jus­ti­ția era evi­tată de marii corupți, care se ascun­deau sub umbrela diver­se­lor imu­ni­tăți sau aveau rela­ți­ile nece­sare în pro­cu­ra­tură ca să nu fie tri­miși în jude­cată. Ceva s‐a schim­bat în ultima vreme și așa a ajuns Năs­tase la puș­că­rie. Acum, că a ieșit îna­inte de ter­men, tre­buie rein­sta­u­rat în drep­tu­rile sale poli­tice. Cum se poate face asta?

Mai întâi vine Ponta și spune că abia așteaptă să fie con­si­liat de Năs­tase – punând în evi­dență expe­riența sa poli­tică. Deo­cam­dată nimic grav, nu poți nega această com­pe­tență – ea nu ține de câtă puș­că­rie a făcut și pen­tru ce. Apoi Năs­tase însuși a poves­tit la Antena 3 des­pre cât de seri­oasă și reală a fost ten­ta­tiva sa de sinu­ci­dere, uitând să men­țio­neze că prin acest gest încerca să scape de jus­ti­ție. Evi­dent, jus­ti­ția care i se aplica era – în opi­nia lui – nedreaptă. Dar ca mare om de stat, cu expe­riență poli­tică, ar fi tre­buit să știe că nevi­no­vă­ția nu o afirmi, ci o dove­dești. Ceea ce el nu poate.

În fine, îl aduci pe dom­nul Ili­escu și‐l întrebi ce rol ar putea juca Năs­tase în PSD, în vii­tor. Dom­nul Ili­escu – alt­min­teri și el mare om de stat și cu expe­riență poli­tică – are o amne­zie de moment, uită că per­so­na­jul în cauză toc­mai a ieșit din puș­că­rie pen­tru fapte grave de corup­ție și spune că Năs­tase poate fi un reper moral. Ce pro­fil uman minu­nat pen­tru mem­brul PSD!

Din­colo de res­ta­u­ra­rea medi­a­tică a cre­di­bi­li­tă­ții unui infrac­tor, din­colo de mora­li­ta­tea dis­cu­ta­bilă a indi­vi­du­lui Năs­tase, mesa­jul grav care este trans­mis româ­ni­lor este că jus­ti­ția este nedreaptă. Iar ast­fel de per­cep­ții, cul­ti­vate insis­tent, au efecte mult mai devas­ta­toare decât lec­ți­ile de mora­li­tate pe care Adrian le va da în pro­priul par­tid.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Tanasescu Florin

    Si tu acum, Gigi ! Poate te alearga aia 7, 4 mili­oane de "romani". Si uite asa ne con­vin­gem ca noi, ai de aprox. 50 de ani, am fost gene­ra­tie de sacri­fi­ciu nu ina­inte de 90, ci, mai ales, dupa !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu