Restauratio ad integrum

Din­colo de peni­bilul acți­u­nilor medi­at­ice de restau­rare a imag­inii lui Adrian Năs­tase, bine orches­trate de PSD și exe­cu­tate cu măiestrie de mass-media, există o miză mai impor­tantă și mai gravă a întregii oper­ați­uni. Până nu demult justiția era evi­tată de marii corupți, care se ascun­deau sub umbrela diverselor imu­nități sau aveau relați­ile nece­sare în procu­ratură ca să nu fie trim­iși în jude­cată. Ceva s‑a schim­bat în ultima vreme și așa a ajuns Năs­tase la pușcărie. Acum, că a ieșit înainte de ter­men, tre­buie rein­stau­rat în drep­turile sale politice. Cum se poate face asta?

Mai întâi vine Ponta și spune că abia așteaptă să fie con­sil­iat de Năs­tase — punând în evi­dență expe­riența sa politică. Deo­cam­dată nimic grav, nu poți nega această com­pe­tență — ea nu ține de câtă pușcărie a făcut și pen­tru ce. Apoi Năs­tase însuși a povestit la Antena 3 despre cât de serioasă și reală a fost ten­ta­tiva sa de sin­u­cidere, uitând să menționeze că prin acest gest încerca să scape de justiție. Evi­dent, justiția care i se aplica era — în opinia lui — nedreaptă. Dar ca mare om de stat, cu expe­riență politică, ar fi tre­buit să știe că nevi­novăția nu o afirmi, ci o dovedești. Ceea ce el nu poate.

În fine, îl aduci pe dom­nul Ili­escu și‑l întrebi ce rol ar putea juca Năs­tase în PSD, în viitor. Dom­nul Ili­escu — alt­minteri și el mare om de stat și cu expe­riență politică — are o amnezie de moment, uită că per­son­ajul în cauză toc­mai a ieșit din pușcărie pen­tru fapte grave de corupție și spune că Năs­tase poate fi un reper moral. Ce pro­fil uman min­unat pen­tru mem­brul PSD!

Din­colo de restau­rarea medi­at­ică a cred­i­bil­ității unui infrac­tor, din­colo de moral­i­tatea dis­cutabilă a indi­vidu­lui Năs­tase, mesajul grav care este trans­mis românilor este că justiția este nedreaptă. Iar ast­fel de per­cepții, cul­ti­vate insis­tent, au efecte mult mai dev­as­ta­toare decât lecți­ile de moral­i­tate pe care Adrian le va da în pro­priul par­tid.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Tanasescu Florin

    Si tu acum, Gigi ! Poate te alearga aia 7, 4 mil­ioane de "romani". Si uite asa ne convingem ca noi, ai de aprox. 50 de ani, am fost gen­er­atie de sac­ri­fi­ciu nu inainte de 90, ci, mai ales, dupa !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu