Dumnezeul lui Gödel

A treia edi­ție pe inter­net a emi­siu­nii "Îna­poi la argu­ment", sus­ți­nută de edi­tura Huma­ni­tas, aduce în dez­ba­tere un subiect inte­re­sant pen­tru ori­cine și fas­ci­nant pen­tru cei pasio­nați de logică și filo­zo­fie. Este vorba des­pre demon­stra­ția logică a exis­ten­ței lui Dum­ne­zeu, for­mu­lată de Kurt Gödel, un emi­nent logi­cian și mate­ma­ti­cian al seco­lu­lui XX. Ar tre­bui să adaug doar că demon­stra­ția în sine nu se referă la Dum­ne­zeul unei anu­mite reli­gii – fie ea creș­tină, musul­mană, budistă sau ori­care alta – ci la sen­sul mai gene­ral al noțiu­nii, acela de divi­ni­tate. Pre­ci­zarea este făcută de Horia Roman Pata­pie­vici și de invi­ta­tul său, Mir­cea Dumi­tru, rec­to­rul Uni­ver­si­tă­ții Bucu­rești, dar abia către fina­lul dis­cu­ției – mie mi s‐a părut că era o pre­ci­zare impor­tantă de știut de la bun înce­put. Sper să găsiți dis­cu­ția inte­re­santă – mie unul așa mi s‐a părut.

[lite­box href="http://www.youtube.com/watch?v=587urHuSdv8" group="1" ][lite­box href="http://www.youtube.com/watch?v=fp9D_SAj870" group="1" ][lite­box href="http://www.youtube.com/watch?v=njB7VtCPbJw" group="1" ][lite­box href="http://www.youtube.com/watch?v=AXm8hGqUahw" group="1" ][lite­box href="http://www.youtube.com/watch?v=gUHGcO7ZLL4" group="1" ]


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu