Dumnezeul lui Gödel

A treia ediție pe inter­net a emi­si­u­nii "Înapoi la argu­ment", susțin­ută de edi­tura Human­i­tas, aduce în dez­batere un subiect intere­sant pen­tru oricine și fasci­nant pen­tru cei pasion­ați de log­ică și filo­zofie. Este vorba despre demon­strația log­ică a exis­tenței lui Dum­nezeu, for­mu­lată de Kurt Gödel, un emi­nent logi­cian și matem­ati­cian al sec­olu­lui XX. Ar tre­bui să adaug doar că demon­strația în sine nu se referă la Dum­nezeul unei anu­mite religii — fie ea creșt­ină, musul­mană, bud­istă sau ori­care alta — ci la sen­sul mai gen­eral al noți­u­nii, acela de divini­tate. Pre­cizarea este făcută de Horia Roman Pat­apievici și de invi­tatul său, Mircea Dumitru, rec­torul Uni­ver­sității București, dar abia către finalul dis­cuției — mie mi s‑a părut că era o pre­cizare impor­tantă de știut de la bun început. Sper să găsiți dis­cuția intere­santă — mie unul așa mi s‑a părut.

[lite­box href="http://www.youtube.com/watch?v=587urHuSdv8" group="1" ][lite­box href="http://www.youtube.com/watch?v=fp9D_SAj870" group="1" ][lite­box href="http://www.youtube.com/watch?v=njB7VtCPbJw" group="1" ][lite­box href="http://www.youtube.com/watch?v=AXm8hGqUahw" group="1" ][lite­box href="http://www.youtube.com/watch?v=gUHGcO7ZLL4" group="1" ]


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu