Meandrele politicii la Pojejena

Într‑o comună pier­dută pe malurile Dunării, undeva prin Banat, s‑a întâm­plat să fie zilele astea alegeri la primărie. Vi s‑o fi părând că nu e mare sco­fală, dar pen­tru sătenii Poje­jenei a fost eveni­ment mare. Nu‑i vorbă, doar cu câteva zile înainte fus­ese hra­mul bis­ericii orto­doxe, de sfinții împărați Con­stan­tin și Elena, ocazie cu care lumea s‑a strâns să vadă pe Preaono­ratul părinte Pro­topop Bogoliub Mar­ti­novici, venit să țină slu­jba dim­pre­ună cu părin­tele paroh. A fost mare tevatură, lumea s‑a îmbră­cat de săr­bă­toare și a curs nis­cai bere la câr­ci­uma din cen­tru. Lumi­nați de cuvin­tele înțelepte ale sfin­tei liturghii, sătenii s‑au apu­cat de dezbă­tut chestiuni arză­toare ale politicii locale: pe cine punem pri­mar?

Acuma nu pot să spun mai departe povestea fără un bob zăbavă, ca să vă dumiresc cum de s‑a întâm­plat să rămână obștea sătească fără înainte-stătător. Aveau dum­nealor pri­mar — vezi bine — și erau chiar peste măsură de mulțu­miți de el, de vreme ce toc­mai îl ale­seseră pen­tru a treia oară să le fie prim gospo­dar pe Omer Radovan­covici. Doar că dom­nu­lui pri­mar îi mai mers­ese vestea și de Prințul Clisurii, adicăte­lea ăla de împărățea peste mafia con­tra­ban­dei cu țigări de la sârbi. Așa că s‑a por­nit poteră mare de la București, să mi‑l asuprească și să‑l bage la zdup. Ceea ce s‑a și întâm­plat, da' numa' după ce a câști­gat USL alegerile, pen­tru că, vezi dum­neata, Prințul Omer avea car­net de la PDL. Nu‑i de mirare deci că abia în feb­ru­arie s‑a făcut drep­tate, iar infrac­torul pedelist veros a fost trimis acolo unde îi era locul, după gratii.

Cum vă ziceam lumea era nițeluș con­fuzată de întorsă­tura asta a lucrurilor. Că e laie, că‑i bălaie, vorba e că rămăs­eseră fără pri­mar și musai tre­buia pus altul în loc. După mai multe șed­ințe stro­pite cu bere, ținute în fața câr­ci­u­mii de lângă bis­er­ică, sătenii au hotărât că e bine să revină la moral­i­tatea care car­ac­ter­izează de mii de ani poporul român. Însă cum să pună asta în prac­tică? Și-atunci de-alde Mutașcu și Pășcuță, care ajunseseră mai târziu că‑i ținuse popa la șed­ința de con­siliu paro­hial, au venit cu ideea sal­va­toare: să aleagă pe cineva care e fix opusul celui de dinainte. Adică să nu mai fie de la PDL, ci de la USL, să nu fie băr­bat, ci femeie și nu un infrac­tor dovedit, ci un om har­nic și corect, care trăiește din muncă cin­stită.

Și uite așa s‑a ales duminică pri­mar USL la Poje­jena doamna Mira Radovan­covici, soția lui Omer.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Alin

    Aceste aparente anom­alii au înc­etat să mă mai mire. De-asta avem con­ducă­torii pe care ni‑i mer­ităm.

  2. Karioka

    hahaha :))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu