Salvezi și câștigi

Deci înce­pând de azi sal­vez pla­neta. Pen­tru că e o treabă foarte com­pli­cată – e dita­mai glo­bul, cu toate pro­ble­mele pe care le cau­zează ăștia, nepri­e­te­no­șii cu mediul – am hotă­rât să încep ușu­rel, pas cu pas. Adică am inlo­cuit un bec cla­sic cu un bec cu leduri :). Zis și făcut. Prima miș­care: mi‐am achi­zi­țio­nat becul cores­pun­ză­tor, oca­zie cu care am con­sta­tat că sal­va­rea pla­ne­tei e mai degrabă potri­vită pen­tru sul­ta­nul Bru­ne­iu­lui, că doar el are sala­riu așa mare să‐și per­mită becuri eco­no­mice. M‐a cos­tat vreo 55 de lei un bec de 25o lumeni :-?.

Am ajuns acasă și m‐am apu­cat de cal­cule. Care va să zică becul meu con­sumă 4W, de zece ori mai puțin decât ăla dina­inte. Asta înseamnă că futprintu' meu (cole­gii de la Aca­de­mie, vă rog să intro­du­ceți în DEX sin­tagma!) pe Terra a scă­zut sem­ni­fi­ca­tiv. Acuma vă rog să nu fiți nesim­țiți și să aprin­deți voi mai multe becuri pen­tru că știți că eu fac eco­no­mie, îmi stri­cați bună­tate de sal­vare a pla­ne­tei… Stă­team și mă uitam la veioza de pe birou, mul­țu­mit că lume­nii ăștia păreau înde­a­ju­nși ca să nime­resc tas­ta­tura cu dege­tele, iar gân­dul mi s‐a dus către ideea că ne tot chi­nuim să lăsăm o urmă a tre­ce­rii noas­tre pe pământ și – uite! – acum am găsit metode să ne stre­cu­răm neob­ser­vați. Mă rog, am diva­gat de la ideea prin­ci­pală…

M‐a mân­cat undeva după aia să fac niște cal­cule eco­no­mice. Ia să vedem câți bani mă costă pla­neta asta sal­vată, mi‐am zis. Am lec­tu­rat amba­la­jul becu­lui, care s‐a dove­dit foarte instruc­tiv, învățându‐mă cum să rotesc becul pen­tru infi­le­tare și atenționându‐mă suges­tiv să nu bag dege­tele la fasung. Exce­lent! Dupa aia am aflat că becul pe care toc­mai l‐am cum­pă­rat e cer­ti­fi­cat pen­tru 50.000 de por­niri și opriri și că mă va ține 20.000 de ore. Am soco­tit pe degete cam cât stă veioza aprinsă – vreo 8 ore pe zi – deci o să mă țină becul vreo 2500 de zile, adică ceva mai mult de șase ani jumate. Buuuun!

Cu for­mula aia sim­plă a lui nea Gică elec­tri­cia­nul ( Con­sum = ( Putere în W / 1000 ) * Timp uti­li­zare ) am con­clu­zio­nat că în fie­care lună becul meu va arde 0,96 KWh. Când am ajuns să trans­form asta in bani, mi‐am cam prins ure­chile în tari­fele de la Enel. Habar n‐am dacă sunt con­su­ma­tor cas­nic care mi‐am exer­ci­tat drep­tul de eli­gi­bi­li­tate, nu știu cum dacă am rezer­vare pe două tarife orare sau pe trei și nici dacă am con­sum inclus sau nu. Pla­neta noas­tră e cam com­pli­cată când vine vorba de fac­tura de ener­gie. Am zis și eu 50 de bani kilowatt‐ul, că mi s‐a părut rezo­na­bil și am cal­cu­lat că o să plă­tesc 48 de bani pe lună că să aprind veioza de pe birou. Cu becul vechi – soco­teală sim­plă – era de zece ori mai scump, deci 4,80 lei. Doar că becul cla­sic mă costa vreo 4 lei, iar ăsta vreo 55, după cum v‐am zis.

Am tras un gra­fic mic cu chel­tu­ie­lile cumu­late pen­tru ambele becuri și uite ce a ieșit: comparatie-becuri Rezultă clar că abia după un an ajung la ace­lași cost cu becul cla­sic, adică până atunci sal­vez pla­neta pe banii mei. Dacă becul cu LED se arde mai repede de un an – țeapă! Am pier­dut bani. Dacă mă ține mai mult de un an, încep să eco­no­mi­sesc. Ce să zic? Prima zi a tre­cut deja. Mai am 364. Doamne‐ajută!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Augustin

  Apropo, nenea con­ta­bil… mie‐mi iasă că poți aprinde/stinge becul de 2,5 ori/oră. Deci o dată la 24 de minute – să nu uiți, te rog. 🙂

  • Sorin Sfirlogea

   S‐a notat. Mă gân­desc să‐mi cum­păr un timer, care să stingă și să aprindă peri­o­dic veioza… :))

 2. Bogdan Avadanei

  Acu' am înțe­les de ce a intrat Hidro­e­lec­trica în insol­vență! Că tu (și alții ca mine) ai dat banu' pe bec pri­va­tu­lui mul­ti­na­țio­nal, nu la con­sum la Enel. Da' lasă că mărește Alro pro­duc­ție see you 0.00001% și s‐a dus eco­no­mia de curent see you toate becu­rile see you leduri schim­bate până acum.

 3. Perijoc Florin

  Nu cred ca se arde mai devreme de 1 an si chiar daca o face, ai garan­tie, eu am pri­mit 5 ani la ale mele see you schim­bare pe loc ( adica nu le tri­mit in ser­vice sa le repare 🙂 ), orice s‐ar intam­pla eco­no­mi­sesti bani.

 4. Sorin Sfirlogea

  F[…]k! Știam eu…

  • Augustin

   Corect e „Fac!” – apro­bat de Aca­de­mie.

   Și aș pro­pune și tre­ce­rea lui „see you” la capi­to­lul pre­po­zi­ții de sor­ginte Siri­ană…

 5. Ina Elena Irimia

  da, se arde mai devreme de un an.de multe ori.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu