Salvezi și câștigi

Deci începând de azi salvez plan­eta. Pen­tru că e o tre­abă foarte com­pli­cată — e dita­mai globul, cu toate prob­lemele pe care le cauzează ăștia, nepri­etenoșii cu mediul — am hotărât să încep ușurel, pas cu pas. Adică am inlocuit un bec cla­sic cu un bec cu leduri :). Zis și făcut. Prima miș­care: mi-am achiz­iționat becul core­spun­ză­tor, ocazie cu care am con­statat că sal­varea plan­etei e mai degrabă potriv­ită pen­tru sul­tanul Bruneiu­lui, că doar el are salariu așa mare să-și per­mită becuri eco­nom­ice. M‑a costat vreo 55 de lei un bec de 25o lumeni :-?.

Am ajuns acasă și m‑am apu­cat de cal­cule. Care va să zică becul meu con­sumă 4W, de zece ori mai puțin decât ăla dinainte. Asta înseamnă că fut­printu' meu (colegii de la Acad­e­mie, vă rog să intro­duceți în DEX sin­tagma!) pe Terra a scăzut sem­ni­fica­tiv. Acuma vă rog să nu fiți nes­imțiți și să aprindeți voi mai multe becuri pen­tru că știți că eu fac economie, îmi stri­cați bună­tate de sal­vare a plan­etei… Stăteam și mă uitam la veioza de pe birou, mulțu­mit că lumenii ăștia păreau îndea­junși ca să nimeresc tas­tatura cu degetele, iar gân­dul mi s‑a dus către ideea că ne tot chinuim să lăsăm o urmă a tre­cerii noas­tre pe pământ și — uite! — acum am găsit metode să ne stre­curăm neob­ser­vați. Mă rog, am diva­gat de la ideea prin­ci­pală…

M‑a mân­cat undeva după aia să fac niște cal­cule eco­nom­ice. Ia să vedem câți bani mă costă plan­eta asta sal­vată, mi-am zis. Am lec­turat ambal­a­jul becu­lui, care s‑a dovedit foarte instruc­tiv, învățându-mă cum să rotesc becul pen­tru infiletare și atenționându-mă sug­es­tiv să nu bag degetele la fasung. Exce­lent! Dupa aia am aflat că becul pe care toc­mai l‑am cumpărat e cer­ti­fi­cat pen­tru 50.000 de porniri și opriri și că mă va ține 20.000 de ore. Am socotit pe degete cam cât stă veioza aprinsă — vreo 8 ore pe zi — deci o să mă țină becul vreo 2500 de zile, adică ceva mai mult de șase ani jumate. Buu­uun!

Cu for­mula aia sim­plă a lui nea Gică elec­tri­cianul ( Con­sum = ( Put­ere în W / 1000 ) * Timp uti­lizare ) am con­cluzionat că în fiecare lună becul meu va arde 0,96 KWh. Când am ajuns să trans­form asta in bani, mi-am cam prins ure­chile în tar­ifele de la Enel. Habar n‑am dacă sunt con­suma­tor cas­nic care mi-am exerci­tat drep­tul de eli­gi­bil­i­tate, nu știu cum dacă am rez­er­vare pe două tar­ife orare sau pe trei și nici dacă am con­sum inclus sau nu. Plan­eta noas­tră e cam com­pli­cată când vine vorba de fac­tura de energie. Am zis și eu 50 de bani kilowatt-ul, că mi s‑a părut rezon­abil și am cal­cu­lat că o să plătesc 48 de bani pe lună că să aprind veioza de pe birou. Cu becul vechi — socoteală sim­plă — era de zece ori mai scump, deci 4,80 lei. Doar că becul cla­sic mă costa vreo 4 lei, iar ăsta vreo 55, după cum v‑am zis.

Am tras un grafic mic cu chel­tu­ielile cumu­late pen­tru ambele becuri și uite ce a ieșit: comparatie-becuri Rezultă clar că abia după un an ajung la ace­lași cost cu becul cla­sic, adică până atunci salvez plan­eta pe banii mei. Dacă becul cu LED se arde mai repede de un an — țeapă! Am pier­dut bani. Dacă mă ține mai mult de un an, încep să economis­esc. Ce să zic? Prima zi a tre­cut deja. Mai am 364. Doamne-ajută!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Augustin

  Apropo, nenea con­tabil… mie-mi iasă că poți aprinde/stinge becul de 2,5 ori/oră. Deci o dată la 24 de minute — să nu uiți, te rog. 🙂

  • Sorin Sfirlogea

   S‑a notat. Mă gân­desc să-mi cumpăr un timer, care să stingă și să aprindă peri­odic veioza… :))

 2. Bogdan Avadanei

  Acu' am înțe­les de ce a intrat Hidro­elec­trica în insol­vență! Că tu (și alții ca mine) ai dat banu' pe bec pri­vat­u­lui multi­național, nu la con­sum la Enel. Da' lasă că mărește Alro pro­ducție see you 0.00001% și s‑a dus econo­mia de curent see you toate becurile see you leduri schim­bate până acum.

 3. Perijoc Florin

  Nu cred ca se arde mai devreme de 1 an si chiar daca o face, ai garantie, eu am primit 5 ani la ale mele see you schim­bare pe loc ( adica nu le trimit in ser­vice sa le repare 🙂 ), orice s‑ar intam­pla economis­esti bani.

 4. Sorin Sfirlogea

  F[…]k! Știam eu…

  • Augustin

   Corect e „Fac!” — apro­bat de Acad­e­mie.

   Și aș prop­une și tre­cerea lui „see you” la capi­tolul pre­poz­iții de sorginte Siri­ană…

 5. Ina Elena Irimia

  da, se arde mai devreme de un an.de multe ori.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu