Sus, din nou

Având în vedere suc­ce­sul răsună­tor al primei escapade pe munte, m‑am gân­dit să repet isprava, invitându-vă la o altă plim­bare. Am început fur­tunos cu Făgărașul, poate ar fi bine să facem o repriză mai ușoară, căci alt­fel — în rit­mul în care am început — ajungem în toamnă să urcăm Ever­estul :wink:. De-aia zic eu prin urmare, vorbă mare, să ne ducem cu alai în… Ciu­caș.

Eu n‑am ajuns nicio­dată acolo și mă mână o oarece curi­oz­i­tate, dar am auzit pe unii și pe alții spunând că e foarte fain și nu prea difi­cil. Reg­ulile de echipare sunt ceva mai lejere — asta nu înseamnă că mergem în șlapi, dar nu‑i nevoie de cort și sac de dor­mit pen­tru că putem să stăm la cabană. Deci ruc­sacii vor fi mai ușurei și even­tual din ăia mai mici, pen­tru ture de o zi.

Ca punct de ple­care aș zice că ăl mai bun îmi pare cabana Muntele Roșu, care ar putea fi acce­si­bil cu mașina, deși dru­mul pare rel­a­tiv greu. Cu Skoda mea care are garda înălțată aș zice că răz­bat, even­tual fac două dru­muri… Ideea ar fi să câștigăm puțină alti­tu­dine, deci timp, ca să putem face traseele de creastă. Dacă ajungem vineri seară acolo, sâm­bătă dimineață am putea porni spre vâr­ful Ciu­caș, iar duminică spre Zăganu… în fine, pla­nurile exacte le facem atunci.

Data escapadei ar fi 26–28 iulie. Mai sunt trei săp­tămâni până atunci, timp berechet să vă așezați pla­nurile în ordine. Deci, cine merge pe Ciu­caș?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Florian

    Eu!! 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu