Sus, din nou

Având în vedere suc­ce­sul răsu­nă­tor al pri­mei esca­pade pe munte, m‐am gân­dit să repet isprava, invitându‐vă la o altă plim­bare. Am înce­put furt­u­nos cu Făgă­ra­șul, poate ar fi bine să facem o repriză mai ușoară, căci alt­fel – în rit­mul în care am înce­put – ajun­gem în toamnă să urcăm Eve­res­tul :wink:. De‐aia zic eu prin urmare, vorbă mare, să ne ducem cu alai în… Ciu­caș.

Eu n‐am ajuns nici­o­dată acolo și mă mână o oarece curi­o­zi­tate, dar am auzit pe unii și pe alții spu­nând că e foarte fain și nu prea difi­cil. Regu­lile de echi­pare sunt ceva mai lejere – asta nu înseamnă că mer­gem în șlapi, dar nu‐i nevoie de cort și sac de dor­mit pen­tru că putem să stăm la cabană. Deci ruc­sa­cii vor fi mai ușu­rei și even­tual din ăia mai mici, pen­tru ture de o zi.

Ca punct de ple­care aș zice că ăl mai bun îmi pare cabana Mun­tele Roșu, care ar putea fi acce­si­bil cu mașina, deși dru­mul pare rela­tiv greu. Cu Skoda mea care are garda înăl­țată aș zice că răz­bat, even­tual fac două dru­muri… Ideea ar fi să câști­găm puțină alti­tu­dine, deci timp, ca să putem face tra­se­ele de cre­astă. Dacă ajun­gem vineri seară acolo, sâm­bătă dimi­neață am putea porni spre vâr­ful Ciu­caș, iar dumi­nică spre Zăganu… în fine, pla­nu­rile exacte le facem atunci.

Data esca­pa­dei ar fi 26–28 iulie. Mai sunt trei săp­tămâni până atunci, timp bere­chet să vă așe­zați pla­nu­rile în ordine. Deci, cine merge pe Ciu­caș?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Florian

    Eu!! 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu