Situația din agricultură e bună

Dragă ceti­torule, situ­ația din agri­cul­tură este foarte bună. Când fac această afir­mație mă bazez pe obser­vați­ile mele per­son­ale, făcute pe ogoarele lat­i­fun­di­are din propria-mi pro­pri­etate. Con­trar prog­nozelor pes­imiste din primă­vară, vara asta nu pare sece­toasă deloc, deci gră­d­ina mea de 40 mp exultă de feri­cire: totul e verde, zumzăie de feri­cire și crește văzând cu ochii. Există per­soane — Car­men, de pildă — care susțin că au zărit printre tufe și iarbă o șopâr­liță verde uite așa de mare. Declar­ația este însoțită de două degete arătă­toare, ținute la o dis­tanță tot mai mare de la o zi la alta, fie pen­tru că bes­tia amfib­iană crește ver­tig­i­nos, fie pen­tru a impre­siona audi­to­riul — dar oricum ar fi e clar că asta e o dovadă de vital­i­tate și plesneală de sănă­tate.

Mag­no­lia a înflorit încă o dată, lean­drul e pe val, pipa tur­cu­lui înflo­rește întruna, iar gră­dinile sus­pendate de legume sunt în plin pro­ces de pro­ducție. Drept dovadă aduc pozele de mai jos.

Al dvs. (mini)fermier,
Sorin


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu