Dragă ce­ti­to­rule, si­tu­a­ția din agri­cul­tură este foarte bună. Când fac această afir­ma­ție mă ba­zez pe ob­ser­va­ți­ile mele per­so­nale, fă­cute pe ogoa­rele la­ti­fun­di­are din pro­pria-mi pro­pri­e­tate. Con­trar prog­no­ze­lor pe­si­miste din pri­mă­vară, vara asta nu pare se­ce­toasă de­loc, deci gră­dina mea de 40 mp exultă de fe­ri­cire: to­tul e verde, zu­m­zăie de fe­ri­cire și crește vă­zând cu ochii. Există per­soane — Car­men, de pildă — care sus­țin că au ză­rit prin­tre tufe și iarbă o șo­pâr­liță verde uite așa de mare. De­cla­ra­ția este în­so­țită de două de­gete ară­tă­toare, ți­nute la o dis­tanță tot mai mare de la o zi la alta, fie pen­tru că bes­tia am­fi­bi­ană crește ver­ti­gi­nos, fie pen­tru a im­pre­siona au­di­to­riul — dar ori­cum ar fi e clar că asta e o do­vadă de vi­ta­li­tate și ples­ne­ală de să­nă­tate.

Mag­no­lia a în­flo­rit încă o dată, lean­drul e pe val, pipa tur­cu­lui în­flo­rește în­truna, iar gră­di­nile sus­pen­date de le­gume sunt în plin pro­ces de pro­duc­ție. Drept do­vadă aduc po­zele de mai jos.

Al dvs. (mini)fermier,
So­rin


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu