Situația din agricultură e bună

Dragă ceti­to­rule, situ­a­ția din agri­cul­tură este foarte bună. Când fac această afir­ma­ție mă bazez pe obser­va­ți­ile mele per­so­nale, făcute pe ogoa­rele lati­fun­di­are din propria‐mi pro­pri­e­tate. Con­trar prog­no­ze­lor pesi­miste din pri­mă­vară, vara asta nu pare sece­toasă deloc, deci gră­dina mea de 40 mp exultă de feri­cire: totul e verde, zum­zăie de feri­cire și crește văzând cu ochii. Există per­soane – Car­men, de pildă – care sus­țin că au zărit prin­tre tufe și iarbă o șopâr­liță verde uite așa de mare. Decla­ra­ția este înso­țită de două degete ară­tă­toare, ținute la o dis­tanță tot mai mare de la o zi la alta, fie pen­tru că bes­tia amfi­bi­ană crește ver­ti­gi­nos, fie pen­tru a impre­siona audi­to­riul – dar ori­cum ar fi e clar că asta e o dovadă de vita­li­tate și ples­ne­ală de sănă­tate.

Mag­no­lia a înflo­rit încă o dată, lean­drul e pe val, pipa tur­cu­lui înflo­rește întruna, iar gră­di­nile sus­pen­date de legume sunt în plin pro­ces de pro­duc­ție. Drept dovadă aduc pozele de mai jos.

Al dvs. (mini)fermier,
Sorin


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu