Google me

Inspi­rat de ini­ția­tiva pri­e­te­nei Kari­oka, o vecină de blog cu care mai schimb câte o rețetă la fereas­tră :)), m‐am apu­cat să stu­diez și eu după ce cuvinte mă mai găsește lumea pe Inter­net. Prima con­sta­tare e că nu se prea ajunge la mine prin cău­tări, ceea ce nu mă miră câtuși de puțin, pen­tru că nu mi‐am bătut capul cu SEO prea mult. Nu cred că suc­ce­sul blo­gu­lui meu, cât de mic ar fi el, se va datora vreo­dată tra­fi­cu­lui venit de prin motoa­rele de cău­tare – de obi­cei genul ăsta de vizi­ta­tor vine și pleacă iute, pen­tru că nu găsește aici ceea ce caută. Mai degrabă reco­man­dă­rile celor care mă citesc aduc alți citi­tori – numă­rul crește mult mai lent, dar mai sigur și mai sta­bil. Cu toate astea pri­mesc vizite și de la cetă­țeni rătă­ciți pe valu­rile inter­na­ute, în cău­ta­rea unor cai verzi pe pereți. Iată niște exem­ple:

Căl­țun pleacă în Irlanda
Dragă inter­na­uțică, eu știu un sin­gur Căl­țun care e un lac în Făgă­raș și ultima oară când l‐am văzut nu părea să plece nică­ieri.

Cât de peri­cu­los este în Vie­t­nam
Sti­mate pri­e­ten, n‐am nici cea mai vagă idee. Desi­gur, dacă vor­bim de anii '50 și '60, bănu­iesc că nu erau reco­man­date excur­si­ile pe la ei, nici dacă erau la redu­cere.

Cine e sorin sfîr­lo­gea
Eu. Data vii­toare scrie și tu numele cu majus­cule, că nu‐s sub­stan­tiv comun 😉

Cum să deo­se­bești pija­ma­lele de haine
Depinde în ce con­text, dragă citi­to­rule. Dacă toc­mai te‐ai întors de la o beție straș­nică, nu există nici o dife­rență. Pen­tru res­tul cazu­ri­lor poți să pro­ce­dezi așa: ieși pe stradă cu ce te‐ai îmbră­cat și observi reac­ția lumii. Dacă se uită insis­tent la tine, pro­ba­bil că alea‐s pija­ma­lele.

Cuvinte dez­a­ma­gi­toare
Mda. Și eu când citesc niște texte mai vechi sunt dez­a­mă­git. Se putea și mai bine…

Fete care sunt prinse în baie goale
Asta e chiar neaș­tep­tată… Dra­gul meu (sau draga mea, după caz), mă jur că nu știu nimic de nici un fel de fete goale. La mine în baie am veri­fi­cat per­so­nal, nu sunt (era să adaug "din păcate", dar mi‐am adus aminte că citește și Car­men blo­gul meu :wink:). Încearcă la blo­gu­rile vecine, am auzit că sunt unii gro­zav de depra­vați – tre­buie să aibă și fete de‐astea de cauți tu (eu nici ustu­roi n‐am mân­cat, nici gura nu‐mi miroase…).

Lugoj per­mis auto
Da, am per­mis auto, dar nu l‐am luat în Lugoj. Nu știu dacă tra­seul e mai ușor și nici cât se dă șpagă. Da' mă gân­desc că nu te jupoaie ca în Bucu­rești…

Pre­țul unui ou de găină 07 2013
La piața din Oto­peni era 1 leu. Ouă de țăran, sănă­toase.

Sci­lla în Caribda
Sper că n‐am scris nică­ieri așa ceva, sună cam por­no­gra­fic…

Veri­fi­ca­rea agen­tu­rii
Eu zic să mai aștep­tăm nițel, să se aleagă Crin pre­șe­dinte. Dupa aia o să revină la modă expre­sia. Puțin­tică răb­dare, sti­ma­bile.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu