Google me

Inspi­rat de iniția­tiva pri­etenei Kar­ioka, o vecină de blog cu care mai schimb câte o rețetă la fer­eas­tră :)), m‑am apu­cat să studiez și eu după ce cuvinte mă mai găsește lumea pe Inter­net. Prima con­statare e că nu se prea ajunge la mine prin căutări, ceea ce nu mă miră câtuși de puțin, pen­tru că nu mi-am bătut capul cu SEO prea mult. Nu cred că suc­ce­sul blogu­lui meu, cât de mic ar fi el, se va datora vre­o­dată trafi­cu­lui venit de prin motoarele de căutare — de obi­cei genul ăsta de viz­ita­tor vine și pleacă iute, pen­tru că nu găsește aici ceea ce caută. Mai degrabă reco­mandările celor care mă citesc aduc alți citi­tori — numărul crește mult mai lent, dar mai sigur și mai sta­bil. Cu toate astea primesc vizite și de la cetățeni rătă­ciți pe val­urile inter­naute, în căutarea unor cai verzi pe pereți. Iată niște exem­ple:

Călțun pleacă în Irlanda
Dragă inter­nauțică, eu știu un sin­gur Călțun care e un lac în Făgăraș și ultima oară când l‑am văzut nu părea să plece nicăieri.

Cât de per­icu­los este în Viet­nam
Sti­mate pri­eten, n‑am nici cea mai vagă idee. Desigur, dacă vor­bim de anii '50 și '60, bănui­esc că nu erau reco­man­date excur­si­ile pe la ei, nici dacă erau la reduc­ere.

Cine e sorin sfîr­logea
Eu. Data viitoare scrie și tu numele cu majus­cule, că nu‑s sub­stan­tiv comun 😉

Cum să deose­bești pija­malele de haine
Depinde în ce con­text, dragă citi­torule. Dacă toc­mai te-ai întors de la o beție strașnică, nu există nici o difer­ență. Pen­tru restul cazurilor poți să pro­cedezi așa: ieși pe stradă cu ce te-ai îmbră­cat și observi reacția lumii. Dacă se uită insis­tent la tine, prob­a­bil că alea‑s pija­malele.

Cuvinte deza­m­ag­i­toare
Mda. Și eu când citesc niște texte mai vechi sunt deza­măgit. Se putea și mai bine…

Fete care sunt prinse în baie goale
Asta e chiar neaștep­tată… Dragul meu (sau draga mea, după caz), mă jur că nu știu nimic de nici un fel de fete goale. La mine în baie am ver­i­fi­cat per­sonal, nu sunt (era să adaug "din păcate", dar mi-am adus aminte că citește și Car­men blogul meu :wink:). Încearcă la blogurile vecine, am auzit că sunt unii grozav de depravați — tre­buie să aibă și fete de-astea de cauți tu (eu nici usturoi n‑am mân­cat, nici gura nu-mi miroase…).

Lugoj per­mis auto
Da, am per­mis auto, dar nu l‑am luat în Lugoj. Nu știu dacă traseul e mai ușor și nici cât se dă șpagă. Da' mă gân­desc că nu te jupoaie ca în București…

Prețul unui ou de găină 07 2013
La piața din Otopeni era 1 leu. Ouă de țăran, sănă­toase.

Scilla în Caribda
Sper că n‑am scris nicăieri așa ceva, sună cam pornografic…

Ver­i­fi­carea agen­turii
Eu zic să mai aștep­tăm nițel, să se aleagă Crin președ­inte. Dupa aia o să revină la modă expre­sia. Puțin­tică răb­dare, stima­bile.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.



Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu