Deși în­ce­pu­sem să cred că am pus bo­can­cii în cui pen­tru se­zo­nul ăsta, mă roade încă ideea de a mai face o tură de în­che­iere. Mă gân­desc la ceva mai ușor ca efort, cu timp des­tul de fă­cut poze și ad­mi­rat pri­ve­liști de toamnă — bi­ne­în­țe­les dacă ne în­gă­duie vre­mea. Alin se gân­dea la Ie­zer, pe care l‑am ra­tat în au­gust, dar e un tra­seu mult mai greu de­cât am eu în minte. Ar tre­bui să fie ceva pe aproape, să fie re­zo­na­bil ca efort și — dacă se poate — unde n‑am mai fost anul ăsta. Și uite așa mi‑a ve­nit ideea unei ture pe Pia­tra Mare.

Pla­nul e re­la­tiv sim­plu: tren la Pre­deal, taxi până la ho­tel Clă­bu­cet, apoi por­nim pe tra­seu și ur­căm până pe vârf. Pu­tem trece și pe la ca­bana Pia­tra Mare pen­tru un ceai cald, apoi co­bo­râm în Ti­mi­șul de Sus pe la cas­cada Ta­mina. De acolo tren până acasă, cu even­tu­ală haltă în Pre­deal ca să luăm un in­ter­re­gio și să nu îm­bă­trâ­nim până ajun­gem în Gara de Nord.

Di­fi­cul­ta­tea e me­die, vor fi vreo 8–900 m al­ti­tu­dine de ur­cat, dar e și o por­țiune de vreo 450 m de ur­cuș des­tul de abrupt. Ba­ga­jul poate fi foarte ușor, niște ba­toane de cio­co­lată și vreo două san­d­vi­șuri, apă, haine de schimb și de frig / ploaie / ninsoare 🙂

Ca dată vă pro­pun 19 oc­tom­brie — pen­tru mine e cam sin­gu­rul we­e­kend de acum îna­inte în care pot să ies pe munte, până atunci și după aia am deja tot fe­lul de ac­ti­vi­tăți programate.

Ama­tori?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. daniel lupu

  http://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/7_tagesvorhersage/?id=ROXXX0090

  Un site se­rios, care nu s‑a in­se­lat nici­o­data. Nici vorba de nin­soare. Vor fi ploi, apro­xi­ma­tiv pana vi­neri si va fi in­tra­de­var des­tul de frig.
  Nin­so­rile as­tea abu­n­dente, pe co­duri de cu­loare, sunt doar la ANM-Sandu, fac si ele parte din ta­bloul manipularii.

  De­si­gur, voi hotarati.

   • daniel lupu

    Re­cu­nosc fap­tul ca mi-am pus mari spe­rante in ex­cur­sia asta. Nu stiu de ce o ve­deam ca pe un nou in­ce­put. In ul­ti­mele zile am stat cu ochii pe toate prog­no­zele po­si­bile, mai ales pe cea in­di­cate de tine. Stiam si spe­ram sa nu ma in­sel, ca lu­cru­rile se schimba de la o ora la alta. Iata ca am avut drep­tate. Prac­tic n‑a nins de­loc azi sau, poate, un cen­ti­me­tru pe varf, ceea ce in­seamna tot ni­mic. Pen­tru maine, pla­fo­nul acela ame­nin­ta­tor de nori sub 2000 m, care con­sti­tuia ini­tial 90% din to­tal, tot scade si, in acest mo­ment, a ajuns la circa 40%. Cred ca maine va fi 20%.
    Asta e. N‑a fost sa fie. Din punc­tual meu de ve­dere, unul pu­tin sado ma­so­chist, cand ma ho­trasc sa plec pe munte, plec si gata. Chiar daca exista ris­cul ca vre­mea sa nu fie chiar mi­nu­nata. Am doza aceea de ne­bu­nie care-mi da o sa­tis­fac­tie doar pen­tru fap­tul ca am facut‑o cu efort si am invins.

 2. daniel lupu

  Văd că nu‑i mare în­ghe­su­ială. Sau poate ați co­mu­ni­cat pe alte ca­nale. Rămâne va­la­bilă propunerea?

  • Sorin Sfirlogea

   Se anun­ța­seră vreo 7–8, dar prog­noza me­teo nu e prea bună. Se pare ca joi o să tragă niste nin­sori zdra­vene la munte, iar noi nu prea avem echi­pa­ment de iarnă…

 3. daniel lupu

  Pre­zent!
  Data e pu­tin cam dupa pe­ri­oada de toamna minunata…dar, poate avem noroc. 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.