Se vor­bește mult zi­lele as­tea des­pre An­drei Za­ha­rescu, care a pri­mit un post di­plo­ma­tic în Africa de Sud, după o pres­ta­ție plină de si­tu­a­ții tragi-co­mice ca pur­tă­tor de cu­vânt al Gu­ver­nu­lui. Nu în­cerc să‑i iau apă­ra­rea, dar văd și o po­si­bilă per­spec­tivă di­fe­rită: poate că a avut sin­ce­ri­ta­tea de a lăsa să trans­pară exact ce se în­tâm­plă în spa­tele uși­lor gu­ver­nu­lui. Ca unul care am lu­crat în in­sti­tu­ții de stat și am avut de a face cu mi­nis­tere, pot să afirm că ipo­teza mea nu e fan­te­zistă. Pur și sim­plu acolo nu știe stânga ce face dreapta, iar mi­siu­nea unui pur­tă­tor de cu­vânt este cvasi-im­po­si­bilă dacă nu are con­e­xiuni in­for­male ca să cu­leagă in­for­ma­ți­ile ce nu i se dau. Poate Za­ha­rescu nu e chiar in­com­pe­tent. Poate e doar sincer.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. daniel lupu

    An­drei Za­ha­rescu este un idiot. Punct. In­di­fe­rent cata lipsa de co­mu­ni­care ar fi intr‑o in­sti­tu­tie a sta­tu­lui, un pur­ta­tor de cu­vant tre­buie sa stie sa vor­beasca, sa faca sla­lom, chiar sa minta cre­di­bil, in orice cir­cum­stanta. Za­ha­rescu nu are nici o ca­li­tate care sa‑l re­co­mande, intr‑o lume nor­mala, pen­tru un post de pur­ta­tor de cu­vant si, cu atat mai pu­tin, pen­tru di­plo­ma­tie. Stie doar sa ci­teasca. De pe promp­ter. Are in schimb o in­su­sire care il face po­tri­vit pen­tru orice inalta func­tie gu­ver­na­men­tala pro­fil USL: Este un in­e­ga­la­bil lingau.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.