Cei pa­sio­nați de vâ­nă­toa­rea de ie­puri au o oca­zie unică de a face o par­tidă pe cin­ste: o in­sulă sco­ți­ană are de ex­ter­mi­nat prin îm­puș­care vreo 16.000 de ie­puri. Pare-se că e ne­voie ur­gentă de asta pen­tru că ie­pu­rii sunt cam ștur­lu­ba­tici: pro­voacă alu­ne­cări de te­ren și dezgroapă oa­sele din ci­mi­tire, drept pen­tru care lo­cu­i­to­rii in­su­lei sunt cam ner­voși. Acuma, dacă mă iau după fap­tul că pe in­sulă sunt doar 12 oa­meni, nu prea mi‑e clar câte ci­mi­tire au ei pe-acolo.

Îmi pare rău de bie­tii ie­puri, dar in­sula are doar vreo 10 km2, din care o bună parte sunt mai mult pie­troaie, după cum se vede prin poze, deci den­si­ta­tea ie­pu­ri­mii e într-ade­văr cam mare. Cică lo­cu­i­to­rii mă­nâncă de zor plă­cintă de ie­pure, dar până dau gata cei 1.333 de ie­puri care re­vin fi­e­că­rei per­soane s‑ar pu­tea să ia ceva timp, mai ales că ie­pu­rii se în­mul­țesc ca… iepurii. :))

Re­ve­nind la un ton se­rios, în­tre­ba­rea pe care ar tre­bui să și‑o pună toți cei de acolo este: cum s‑a ajuns la si­tu­a­ția asta? Ie­pu­rii au fost co­lo­ni­zați? Acum vreo 7–8 ani au mai avut o pro­blemă ma­joră cu șo­bo­la­nii, co­lo­ni­zați din gre­șe­ală, care ajun­se­seră la 10.000 de exem­plare și ame­nin­țau să dis­trugă po­pu­la­ți­ile de pă­sări de pe in­sulă. Și uite așa ne dăm seama că de fi­e­care dată când ne bă­găm na­sul în echi­li­brele na­tu­rale iese prost.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    po­zele din mi­ni­blog ies din pa­gina si se su­pra­pun peste ar­hiva articole.

    • Sorin Sfirlogea

      Ce brow­ser fo­lo­sesti? Eu am tes­tat cu Chrome, Fi­re­fox și IE și merge perfect.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.