Se zice că Vic­tor vine de la vic­to­rie. Nu și în ca­zul lui Vic­tor Ponta, care — deși se stră­du­iește foarte mult — nu re­u­șește să mar­cheze mai ni­mic la ca­pi­to­lul fapte con­crete. Vi­zita din SUA e ri­di­colă prin să­ră­cia agen­dei — în afara dis­cu­ției cu vi­ce­pre­șe­din­tele Bi­den, gre­vată de niște alu­zii des­tul de trans­pa­rente la so­li­di­ta­tea sta­tu­lui de drept sub gu­ver­na­rea use­listă, res­tul ac­ti­vi­tă­ți­lor sunt un fel de plim­bare la Dis­ney­land. Dar era ne­voie de­si­gur ca mă­car la ca­pi­to­lul ima­gine să se punc­teze, așa că niște poze de la în­tâl­niri de afa­ceri su­per-mega-hi­per-im­por­tante nu pu­teau să lip­sească. Iată mai jos cum va­j­ni­cul nos­tru co­pist a fost la un suc și‑o pră­ji­tură cu re­pre­zen­tan­ții Mo­to­rola. Ui­tându-mă la tăn­tițele alea care apar în poze, la ca­li­ta­tea hai­ne­lor cu care sunt îm­bră­cate și la as­pec­tul lor ge­ne­ral, pot să jur că e vorba cel mult de vreo șefă de la de­par­ta­men­tul de re­la­ții cu pu­bli­cul, una de la vân­zări și‑o secretară.

Ar fi de râs, dacă pri­mul nos­tru si­nis­tru mi­nis­tru s‑ar fi dus în nume per­so­nal acolo. Dar ne re­pre­zintă pe toți și asta ne cam în­gheață zâmbetul.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    ce masă mes­chină, stau acolo înghesuiți..


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.