M‑a în­cer­cat o cu­ri­o­zi­tate: ce-ar fi — mi-am zis — să fac un cal­cul sim­plu al si­tu­a­ției fi­nan­ci­are a no­u­lui nos­tru mi­nis­tru al eco­no­miei, An­drei Ge­rea. Care va să zică omul nos­tru are cre­dite de vreo 176.000€ — să zi­cem că le‑a luat pe vreo 20 de ani și are o rată de vreo 1.400€ pe lună. Asta în­seamnă că scoate din bu­zu­nar cam 6.300 de lei lu­nar, adică 75.600 lei pe an. Des­chi­dem fru­mu­șel de­cla­ra­ția de ve­ni­turi și ci­tim la ca­pi­to­lul co­res­pun­ză­tor: în 2012 fa­mi­lia Ge­rea a avut un ve­nit to­tal de vreo 92.500 lei. Deci oa­me­nii ăș­tia au trăit cu 1.400 lei pe lună, vai de mama lor, din care au mân­cat, au plătit chel­tu­ie­lile de în­tre­ți­nere, s‑au îm­bră­cat și le‑a ră­mas de ajuns ca să facă și o masă tur­cească la emi­siu­nea “Ci­re­așa de pe tort”. Ăsta da mi­nis­tru al economiilor!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.