Lebede și Schengen

Musiu Gustin, ambasadorul Franței la București, se înșeală: rromii nu au o prob­lemă în a accepta că sunt cetățeni români. Poate doar una declar­a­tivă, că așa sunt rromii, le place să se plângă că nu li s‑a dat și nu li s‑a cuvenit. Se folos­esc din plin de acest statut, care le per­mită să călă­tore­ască liber prin Europa și să comită diverse con­tra­venții sau infracți­uni fără să poată fi urmăriți ulte­rior. Româ­nia este o bază ide­ală pen­tru ei pen­tru că admin­is­trația este incom­pe­tentă și corupt­ibilă. Iar rromii pot să prof­ite de asta, pen­dulând sis­tem­atic între occi­den­tul bogat și Româ­nia săracă, unde banii procu­rați prin cele mai diverse metode în vest se pot trans­forma în case cu tur­nulețe, mașini scumpe și afac­eri dubioase.

Și se înșeală musiu Gustin încă o dată: nici românii nu au o prob­lemă cu rromii. Poate doar una declar­a­tivă, că așa sun­tem noi românii, ne place să ne văicărim în loc să rezolvăm situ­ația. Evi­dent ar fi foarte sim­plu ca o admin­is­trație de stat efi­cientă să‑i ia la între­bări despre prove­niența bunurilor, să le con­fiște pe cele care nu pot fi jus­tifi­cate și să îi pună după gratii pe cei care se dovedesc hoți. Dar Româ­nia n‑o face și nici un cetățean român nu protestează din pric­ina asta. Pen­tru că n‑avem o prob­lemă cu rromii. Am învățat să‑i lăsăm în voia lor, să nu ne băgăm nasul în comu­nitățile lor. Doar arareori câte un sat se răs­coală cu furci și topoare împotriva cartierelor de țigani care îi fură sis­tem­atic și atunci ajung la știri și iarăși se vor­bește o vreme despre inte­grarea lor în soci­etate.

Dar când să‑i inte­grăm, descoperim că‑s puțin ple­cați prin vest și uite așa descoperim legă­tura sub­tilă si nebă­nu­ită din­tre lebede și Schen­gen: cine papă lebeduțe, nu pupă schen­genăre­ală.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. daniel lupu

    De fapt, Musiu Gustin nu se inseala. Face pe pros­tul. Adica pe politi­cianul.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu