Lebede și Schengen

Musiu Gus­tin, amba­sa­do­rul Fran­ței la Bucu­rești, se înșe­ală: rro­mii nu au o pro­blemă în a accepta că sunt cetă­țeni români. Poate doar una decla­ra­tivă, că așa sunt rro­mii, le place să se plângă că nu li s‐a dat și nu li s‐a cuve­nit. Se folo­sesc din plin de acest sta­tut, care le per­mită să călă­to­rească liber prin Europa și să comită diverse con­tra­ven­ții sau infrac­țiuni fără să poată fi urmă­riți ulte­rior. Româ­nia este o bază ide­ală pen­tru ei pen­tru că admi­nis­tra­ția este incom­pe­tentă și corup­ti­bilă. Iar rro­mii pot să pro­fite de asta, pen­dulând sis­te­ma­tic între occi­den­tul bogat și Româ­nia săracă, unde banii pro­cu­rați prin cele mai diverse metode în vest se pot trans­forma în case cu tur­nu­lețe, mașini scumpe și afa­ceri dubi­oase.

Și se înșe­ală musiu Gus­tin încă o dată: nici româ­nii nu au o pro­blemă cu rro­mii. Poate doar una decla­ra­tivă, că așa sun­tem noi româ­nii, ne place să ne văi­că­rim în loc să rezol­văm situ­a­ția. Evi­dent ar fi foarte sim­plu ca o admi­nis­tra­ție de stat efi­cientă să‐i ia la între­bări des­pre pro­ve­niența bunu­ri­lor, să le con­fiște pe cele care nu pot fi jus­ti­fi­cate și să îi pună după gra­tii pe cei care se dove­desc hoți. Dar Româ­nia n‐o face și nici un cetă­țean român nu pro­tes­tează din pri­cina asta. Pen­tru că n‐avem o pro­blemă cu rro­mii. Am învă­țat să‐i lăsăm în voia lor, să nu ne băgăm nasul în comu­ni­tă­țile lor. Doar ara­re­ori câte un sat se răscoală cu furci și topoare împo­triva car­ti­e­re­lor de țigani care îi fură sis­te­ma­tic și atunci ajung la știri și iarăși se vor­bește o vreme des­pre inte­gra­rea lor în soci­e­tate.

Dar când să‐i inte­grăm, des­co­pe­rim că‐s puțin ple­cați prin vest și uite așa des­co­pe­rim legă­tura sub­tilă si nebă­nu­ită din­tre lebede și Schen­gen: cine papă lebe­duțe, nu pupă schen­ge­nă­re­ală.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. daniel lupu

    De fapt, Musiu Gus­tin nu se inseala. Face pe pros­tul. Adica pe poli­ti­cia­nul.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu