Boier Vodă cel Cumplit

Și totuși n‑am privit prob­lema descen­tral­izării din toate posi­bilele per­spec­tive. De ce nu mă mir? Deci se duc o mulțime de direcții județene de sub tutela min­is­terelor sub umbrela provin­cială a con­sili­ilor județene. Prea bine. Și ce vor face dom­nii președ­inți de con­silii județene? Păi mai întâi își vor umfla mușchii că ia te uită câtă lume tremură sub pixul lor. O sem­nă­tură și dom­nul direc­tor de spi­tal e isto­rie. Alta pen­tru ca inspec­torul șef să dev­ină nom­ina odiosa. Toți vor tre­bui să lucreze sub bagheta baronu­lui, dacă vor să nu le stea capul unde le stau picioarele.

Și totuși… cât de mult vor râvni la vre­murile de odin­ioară când puteau spune alegă­toru­lui că ei s‑au stră­duit, dar, vai! guver­nul n‑a dat bani. Nu sunt sigur că baronii actu­ali, grăbiți să încaseze cecul gras al put­erii dis­creționare ce li se hărăzește, văd prime­j­dia care îi pân­dește de sub man­tia boierească. Fi-vor ei atât de iscusiți în a minți și înșela încât să rămână vodă fără să împartă drep­tate și pâine poporu­lui?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu