Și to­tuși n‑am pri­vit pro­blema des­cen­tra­li­ză­rii din toate po­si­bi­lele per­spec­tive. De ce nu mă mir? Deci se duc o mul­țime de di­rec­ții ju­de­țene de sub tu­tela mi­nis­te­re­lor sub um­brela pro­vin­ci­ală a con­si­li­i­lor ju­de­țene. Prea bine. Și ce vor face domnii pre­șe­dinți de con­si­lii ju­de­țene? Păi mai în­tâi își vor um­fla mu­ș­chii că ia te uită câtă lume tre­mură sub pi­xul lor. O sem­nă­tură și dom­nul di­rec­tor de spi­tal e is­to­rie. Alta pen­tru ca in­spec­to­rul șef să de­vină no­mina odi­osa. Toți vor tre­bui să lu­creze sub ba­gheta ba­ro­nu­lui, dacă vor să nu le stea ca­pul unde le stau picioarele.

Și to­tuși… cât de mult vor râvni la vre­mu­rile de odi­ni­oară când pu­teau spune ale­gă­to­ru­lui că ei s‑au stră­duit, dar, vai! gu­ver­nul n‑a dat bani. Nu sunt si­gur că ba­ro­nii ac­tu­ali, gră­biți să în­ca­seze ce­cul gras al pu­te­rii dis­cre­țio­nare ce li se hă­ră­zește, văd pri­mej­dia care îi pân­dește de sub man­tia bo­ie­rească. Fi-vor ei atât de is­cu­siți în a minți și în­șela în­cât să rămână vodă fără să îm­partă drep­tate și pâine poporului?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.