Oare ro­mâ­nii ar fi de acord să re­nunțe la autom­bil în fa­voa­rea bi­ci­cle­te­lor? Să pre­su­pu­nem prin ab­surd că s‑ar re­mo­dela tra­fi­cul ast­fel în­cât să se poată cir­cula cu bi­ci­clete, ca în Am­ster­dam. Ar ac­cepta bu­cu­reș­tea­nul să re­nunțe la auto­mo­bil, re­a­li­za­rea sa cea mai de preț, în fa­voa­rea unei vieți mai să­nă­toase, a unui oraș mai pu­țin po­luat? Mă în­do­iesc. Iar ăla care și-ar dori asta ar fi pre­cis eti­che­tat drept hip­s­ter corporatist.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. daniel lupu

  Nu­me­rosi bu­cu­res­teni n‑ar re­nunta la ma­sina. E vorba de ca­te­go­ria pro­pri­e­tar de ma­sina foarte scumpa care lo­cu­ieste la bloc, even­tual intr‑o gar­so­niera. Vi­ata lui e ma­sina. Fara ma­sina e doar un ce­ta­tean de la bloc. Des­pre ce bi­ci­cleta vorbim?

  • daniel lupu

   Cand spu­neam “Des­pre ce bi­ci­cleta vor­bim?”, de fapt, in­tre­bam re­toric. Am vrut sa spun ca in ca­zul unor in­di­vizi pen­tru care ma­sina e to­tul, su­biec­tul “mers pe bi­ci­cleta in Bu­cu­resti” este de neinteles.

 2. Alice

  Sunt cu un pro­iect in UK. Ma tre­zesc di­mi­ne­ata de­vreme, ca si in RO, doar ca aici imi beau ca­feau ui­tandu-ma pe geam la mare, la bi­ci­clisti si la aler­ga­tori. Cei drept au si unde: au pista de bi­ci­clete, iar fa­leza larga e a pie­to­ni­lor si alergatorilor.
  Basca, in RO a de­ve­nit sport na­tio­nal sa vor­besti vre­mea de rau, fie ca‑i clad, fie ca‑i frig. Aici, daca nu e furt­una, orice vreme e buna, ploaie, vant, nu con­teaza, un tri­cou, o ge­aca sub­tire im­per­mea­bila, chi­loti (ma­jo­ri­ta­tea poarta pan­ta­loni scurti/pana la ge­nunchi) si pe bi­cla sau la aler­gat. Noi, ro­ma­nii, am fa­cut ce­rere la ad­mi­nis­tra­tia cla­di­rii sa mo­di­fice ae­rul con­di­tio­nat in col­tul nos­tru, ca ne trage: cu­rent, curent.
  To­tul e cen­tra­li­zat, nu e niciun bu­ton ac­ce­si­bil, iar ei stau cu ae­rul con­di­tio­nat por­nit pe rece toata ziua.

  • daniel lupu

   Daca am in­te­les eu bine, ai o anu­mita ad­mi­ra­tie pen­tru lo­cal­nici. In acest caz, lo­gic ar fi sa nu te in­cluzi la ca­te­go­ria “noi romanii…current, cur­rent”. I‑a ati­tu­dine si spune-le co­le­gi­lor ro­mani ca‑i tim­pul sa in­vete ceva.
   Pa­re­rea mea 😉

   • daniel lupu

    Erata: Ia :)) atitudine…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.