4k Assembly party

Apli­cația asta pen­tru iOS — Frax — îmi amintește de anii '90 și de Assem­bly demo par­ties, orga­ni­zate de Future Crew, vara, în Fin­landa. Era incred­i­bil pe vre­mea aceea ce frac­tali reușeau să facă în limita a 4kB pro­gram­a­torii care veneau la con­curs. Tot codul era cam o pag­ină de text, dar fru­musețea real­izărilor era extra­or­di­nară. Am vor­bit o dată cu un român care a par­tic­i­pat la con­curs și mi‑a povestit cum un an de zile și‑a chi­nuit mintea cum să opti­mizeze codul ca să‑l facă tot mai com­pact și să poată adăuga efecte noi: după vreo trei propoz­iții m‑a pier­dut. Omul trăia într‑o lume a lui.

Se mai orga­nizează și azi Assem­bly Sum­mer party — e puțin alt­fel, dar încă se mai fac lucruri foarte intere­sante.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.



Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu