Apli­ca­ția asta pen­tru iOS — Frax — îmi amin­tește de anii ’90 și de As­sem­bly demo par­ties, or­ga­ni­zate de Fu­ture Crew, vara, în Fin­landa. Era in­cre­di­bil pe vre­mea aceea ce frac­tali re­u­șeau să facă în li­mita a 4kB pro­gra­ma­to­rii care ve­neau la con­curs. Tot co­dul era cam o pa­gină de text, dar fru­mu­se­țea re­a­li­ză­ri­lor era ex­tra­or­di­nară. Am vor­bit o dată cu un ro­mân care a par­ti­ci­pat la con­curs și mi‑a po­ves­tit cum un an de zile și‑a chi­nuit min­tea cum să op­ti­mi­zeze co­dul ca să‑l facă tot mai com­pact și să poată adă­uga efecte noi: după vreo trei pro­po­zi­ții m‑a pier­dut. Omul trăia într‑o lume a lui.

Se mai or­ga­ni­zează și azi As­sem­bly Su­m­mer party — e pu­țin alt­fel, dar încă se mai fac lu­cruri foarte in­te­re­sante.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.