Să promovăm România

În timp ce noi căscăm gura la știr­ile interne, o nouă cam­panie de imag­ine pen­tru Româ­nia este în plină pregătire. Nu lucrează la ea guver­nul, ci oameni sim­pli din popor, care s‐au gân­dit să pună umărul la pro­movarea noas­tră. Marea Bri­tanie va afla după 1 ian­uarie cum arată românii, cum se com­portă, ce cal­i­ficări au și ce val­ori apre­ci­ază. Peste un an vom dis­cuta indig­nați despre engle­zoii ăștia care ne cred pe toți niște bar­bari neciv­i­lizați, iar Româ­nia o con­sid­eră o țară de țigani. Evi­dent, n‐au drep­tate. Noi sun­tem un popor har­nic, civ­i­lizat, pașnic și ospi­tal­ier. Iată un exem­plu mai jos.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu