Cum am scăpat de diavol

Sin­gura con­cluzie pe care pot s‑o trag din toata povestea asta cu Black Friday-ul româ­nesc este că mag­a­zinele astea ar fi putut vinde oricând pro­dusele la prețuri reduse. N‑o fac pen­tru că tre­buie să creeze iste­ria opor­tu­nității unice și lim­i­tate în timp — prob­a­bil cel mai put­er­nic instru­ment de per­sua­si­une și manip­u­lare — pen­tru ca cio­coflen­derii să se îmbulzească în mag­a­zine reale sau vir­tuale și să-și smulgă rec­i­proc marfa din mână. Nimeni nu se mai gân­dește la cât costă în val­ori absolute pro­dusul cu pric­ina, dacă mer­ită banii ăia și dacă are cu ade­vărat nevoie de el. Îl cumpără pen­tru că e redus cu nu-știu-cât la sută.

Dar toate asta le știm deja. De ce con­tin­uăm să mușcăm momeala asta pub­lic­i­tară? Habar n‑am. M‑am sur­prins pe mine însumi uitându-mă dis-de-dimineață la o cameră video auto pe eMag. Mi-am zis "piei Satană" și am ple­cat la ser­vici. Pe la prânz mă încerca diavolul din nou: 49% reduc­ere. Am intrat din nou pe site-ul eMag. Noroc că se epuizase stocul. 😆

Ideea asta pur românească de a lungi ziua de reduc­eri la o săp­tămână întreagă mi se pare o idioțe­nie. Sunt curios dacă rezul­tatele vânzărilor vor arăta vreun avan­taj, dar mi se pare că șmecheria de mar­ket­ing e toc­mai lim­itarea de timp. Dacă lași omu­lui timp să anal­izeze și să se gân­dească, îi poate veni mintea la cap și nu mai aruncă banii pe geam.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Anonymous

    Noi nu am ajuns nici macar in starea de turma cu pas­tor. Con­tin­uam sa fim, de 2000 de ani, niste oi rat­acite.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu