Nu gă­sesc ceva mai po­tri­vit pen­tru ziua Ro­mâ­niei de­cât să vă dau de știre că a apă­rut pe Yo­u­Tube par­tea a IIIa a do­cu­men­ta­ru­lui Wild Car­pa­thia. Char­lie Ot­tley merge în Ma­ra­mu­reș și Bu­co­vina, dar are și o scurtă în­cur­siune că­tre par­tea de sud a Ar­de­a­lu­lui, acolo unde îl re­în­tâl­nește pe prin­țul Char­les, la fel de fer­vent sus­ți­nă­tor al co­mo­ri­lor na­tu­rale și al va­lo­ri­lor tra­di­țio­nale ro­mâ­nești. Există și o parte mai pu­țin va­lo­roasă a fil­mu­lui — vă las să ghi­ciți care e aceea — dar pen­tru că sun­tem aproape de ziua na­țio­nală am să fiu în­gă­du­i­tor și am să trec cu ve­de­rea cri­ti­cile pe care le-aș fi adus altminteri.

Și încă ceva: voi re­veni în zi­lele ur­mă­toare cu lu­cruri in­te­re­sante le­gate de un anu­mit su­biect din acest do­cu­men­tar. Dacă vreți să știți ce, fiți atenți după mi­nu­tul 34.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Cred ca si omul asta e mai ro­man de­cat sun­tem ma­jo­ri­ta­tea din­tre noi si ne da o lec­tie, fie si de 1 Decembrie:
    http://www.ziare.com/articole/peter+hurley+sapanta


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.