Wild Carpathia 3

Nu găs­esc ceva mai potrivit pen­tru ziua României decât să vă dau de știre că a apărut pe YouTube partea a IIIa a doc­u­men­taru­lui Wild Carpathia. Char­lie Ott­ley merge în Mara­mureș și Bucov­ina, dar are și o scurtă încur­si­une către partea de sud a Ardealu­lui, acolo unde îl reîn­tâl­nește pe prințul Charles, la fel de fer­vent susțină­tor al como­rilor nat­u­rale și al val­o­rilor tradiționale românești. Există și o parte mai puțin val­oroasă a fil­mu­lui — vă las să ghi­ciți care e aceea — dar pen­tru că sun­tem aproape de ziua națion­ală am să fiu îngă­duitor și am să trec cu ved­erea crit­i­cile pe care le-aș fi adus alt­minteri.

Și încă ceva: voi reveni în zilele urmă­toare cu lucruri intere­sante legate de un anu­mit subiect din acest doc­u­men­tar. Dacă vreți să știți ce, fiți atenți după min­u­tul 34.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Anonymous

    Cred ca si omul asta e mai roman decat sun­tem majori­tatea din­tre noi si ne da o lec­tie, fie si de 1 Decem­brie:
    http://www.ziare.com/articole/peter+hurley+sapanta


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu