Cele care te însoțesc

Habar n‑am dacă în ziua de azi mai e răspân­dit sen­ti­men­tul acela de atașa­ment față de anu­mite obiecte care te-au însoțit de‑a lun­gul unor întâm­plări mem­o­ra­bile. Mă îndoi­esc pen­tru că trăim în vre­muri în care noul e aproape o religie, renunțăm la lucruri per­fect funcționale doar pen­tru că există un model mai nou, care ne oferă trei funcțion­al­ități inutile în plus. Eu sunt din­tre cei care prețui­esc lucrurile dura­bile, făcute temeinic și trainic, în care îți poți pune cu incredere că te vor servi atunci când ai nevoie. Poate că e vârsta care mă îndeamnă să cred în longevi­tate sau poate e fap­tul că am mai prins tim­puri când lucrurile erau jude­cate prin dura­bil­i­tatea lor și capac­i­tatea de a fi reparate. Sau poate e și una și alta.

Cine a umblat pe munți știe că trăini­cia echipa­men­tu­lui e foarte impor­tantă atunci când aju­torul e departe, iar vre­mea se poate schimba în doar câteva clipe. Acolo imper­me­abil­i­tatea cor­tu­lui, izo­lația sac­u­lui de dor­mit, trăini­cia hainelor și bocan­cilor și rezis­tența ruc­sac­u­lui pot fi une­ori difer­ența din­tre viață și moarte. Însă din­colo de impor­tanța lor prac­tică, toate aceste acce­sorii care te însoțesc în călă­tori­ile tale se impreg­nează cu spir­i­tul întâm­plărilor prin care ai tre­cut, se îmbibă cu isto­ria peripeți­ilor, se pătrund cu farmecul peisajelor pe care le-ai văzut. Devin trep­tat parte din întreaga expe­riență, mar­tori ai amintir­ilor per­son­ale, de care nu te mai poti despărți cu ușur­ință.

Ajungi așadar să prețuiești trăini­cia și dura­bil­i­tatea lucrurilor care te însoțesc de‑a lun­gul tim­pu­lui pen­tru că sunt parte din povestea vieții tale. Despre acest fel de trăini­cie vă povestește și fil­mul acesta.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu