Lucrurile aparent mici

Mă întorc la teo­ria mea des­pre schim­ba­rea Româ­niei în bine. Cred cu toată con­vin­ge­rea că șansa noas­tră de a păși către sta­tu­tul de națiune civi­li­zată nu poate veni de la un guvern sau un pre­șe­dinte pro­vi­den­țial, ori­care ar fi el. Aștep­tăm inu­til un Mesia poli­tic care să ne mân­tu­iască de pro­pri­ile noas­tre păcate, în timp ce votu­rile le dăm unor terchea‐berchea ca să‐i răs­tur­năm de la putere pe alți netre­b­nici. Schim­ba­rea în bine a Româ­niei nu poate să vină decât de la noi înșine, nu printr‐un mira­col colec­tiv – impo­si­bil de orches­trat – ci de la firul ier­bii, comu­ni­tate cu comu­ni­tate.

Că am drep­tate când spun asta o demon­strează și cele două scurte repor­taje de mai jos. Sunt două exem­ple de comu­ni­tăți româ­nești din două col­țuri opuse ale țării, care sunt alt­fel decât majo­ri­ta­tea. Poate vor mai fi și altele de care încă n‐am aflat. Vă invit să ascul­tați poves­tea lor și să medi­tați cum ar arăta Româ­nia dacă asta ar fi fost regula, nu excep­ția.

Mai întâi este vorba des­pre comu­ni­ta­tea unui sat din Banat, de la poa­lele Sem­ni­cu­lui. Acolo oame­nii au creat ADAMS (Aso­ci­a­ția de Aju­tor Mutual Social) și se spri­jină reci­proc în pri­vința îngri­ji­rii sănă­tă­ții, pen­tru că spi­ta­lele sunt departe, toc­mai la Reșița.

Apoi este vorba de o comună vaslu­iană ati­pică – Pădu­reni – unde au ștrand, tea­tru de vară, bru­tă­rie, cana­li­zare și asfalt – ba chiar și un site civi­li­zat – și au de gând să con­ti­nue cu un muzeu sătesc, o piață agroa­li­men­tară și un cam­ping.

Și după ce am văzut aceste repor­taje nu m‐am putut împie­dica să nu‐mi amin­tesc de satele din Oaș, unde din banii câști­gați cu greu prin stră­i­nă­tate săte­nii își ridică case imense, ade­sea de un teri­bil prost gust, dar nu fac nimic pen­tru comu­ni­ta­tea din care fac parte. Une­ori lucru­rile apa­rent mici, năs­cute din munca stă­ru­i­toare și soli­da­ri­ta­tea din­tre oameni, cân­tă­resc mai mult decât lucru­rile apa­rent mari pe care le rea­li­zăm indi­vi­dual.

Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Irina

    Fie ca Roma­nia sa aiba cit mai multi oameni ca cei din repor­ta­jul asta.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu