Lucrurile aparent mici

Mă întorc la teo­ria mea despre schim­barea României în bine. Cred cu toată convin­gerea că șansa noas­tră de a păși către statu­tul de nați­une civ­i­lizată nu poate veni de la un guvern sau un președ­inte prov­i­dențial, ori­care ar fi el. Aștep­tăm inutil un Mesia politic care să ne mân­tu­iască de pro­pri­ile noas­tre păcate, în timp ce voturile le dăm unor terchea‐berchea ca să‐i răs­turnăm de la put­ere pe alți netreb­nici. Schim­barea în bine a României nu poate să vină decât de la noi înșine, nu printr‐un mira­col colec­tiv — imposi­bil de orches­trat — ci de la firul ier­bii, comu­ni­tate cu comu­ni­tate.

Că am drep­tate când spun asta o demon­strează și cele două scurte repor­taje de mai jos. Sunt două exem­ple de comu­nități românești din două colțuri opuse ale țării, care sunt alt­fel decât majori­tatea. Poate vor mai fi și altele de care încă n‐am aflat. Vă invit să ascul­tați povestea lor și să med­i­tați cum ar arăta Româ­nia dacă asta ar fi fost reg­ula, nu excepția.

Mai întâi este vorba despre comu­ni­tatea unui sat din Banat, de la poalele Sem­nicu­lui. Acolo oamenii au creat ADAMS (Aso­ci­ația de Aju­tor Mutual Social) și se spri­jină rec­i­proc în priv­ința îngri­jirii sănătății, pen­tru că spi­talele sunt departe, toc­mai la Reșița.

Apoi este vorba de o comună vasluiană atipică — Pădureni — unde au ștrand, teatru de vară, brutărie, canalizare și asfalt — ba chiar și un site civ­i­lizat — și au de gând să con­tinue cu un muzeu sătesc, o piață agroal­i­men­tară și un camp­ing.

Și după ce am văzut aceste repor­taje nu m‐am putut împied­ica să nu‐mi amintesc de satele din Oaș, unde din banii câști­gați cu greu prin străină­tate sătenii își ridică case imense, ade­sea de un teri­bil prost gust, dar nu fac nimic pen­tru comu­ni­tatea din care fac parte. Une­ori lucrurile aparent mici, năs­cute din munca stăruitoare și sol­i­dar­i­tatea din­tre oameni, cân­tăresc mai mult decât lucrurile aparent mari pe care le real­izăm indi­vid­ual.

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Irina

    Fie ca Roma­nia sa aiba cit mai multi oameni ca cei din repor­ta­jul asta.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu