Anul ăsta o să fie criză mare de ler pen­tru că Fane Hru­șcă nu mai vine să con­cer­teze în țară. Im­pre­sa­rul lui zice că așa era pla­nul încă de-astă vară, dar eu cred că o fi ci­tit și el prin presă cât de tare ne-am acrit de co­lin­dele lui și ne‑o fi scu­tit de ele în ma­rea sa mi­los­te­nie. Eu unul i‑aș fi fost re­cu­nos­că­tor dacă ar fi in­ter­zis și ra­di­o­u­ri­lor să îl di­fu­zeze în pe­ri­oada asta, în ca­zul în care așa o in­ter­dic­ție ar fi po­si­bilă. Să ne lase un an fără pic de ler, să ve­dem dacă su­pra­vie­țuim. Eu cred că da.

De Bă­nică Jr nici nu mai zic, e pe toate gar­du­rile. Acuma nu zic să nu facă și el un ban, dar ar mai pu­tea lua și el câte un an de pa­uză din când în când. Ceea ce nu prea cred să se în­tâm­ple cu­rând, ju­de­când după râvna cu care domni­țele ro­mânce se în­ghe­suie la cân­tă­rile sale. Și zău că‑i lu­cru de mi­rare de unde vine atâta ad­mi­ra­ție și iu­bire pen­tru un crai deja bă­trâior, care are la ac­tiv câ­teva re­la­ții ter­mi­nate prost, cu crize pu­blice de ge­lo­zie și oa­rece zvo­nuri de vi­o­lență domestică.

Au­zi­sem că Fu­ego s‑a re­tras în Mol­dova, pre­cum hai­du­cii în co­dru, su­pă­rat că face toată lu­mea mișto de el, lăsând‑o pe mă-sa con­fuză și de­ru­tată că nu știe biata fe­meie când să îm­po­do­bească bra­dul. Și cam pe când mă gân­deam că, uite, avem to­tuși un Cră­ciun nițel ie­șit din ru­tină — fără ler și fără bra­dul lu’ Fu­ego — l‑am vă­zut. Nu pe ar­tist, ci pe afi­șul lui. Un­deva pe lângă Bi­se­rica Ar­me­nească niște flă­căi sco­teau din por­tba­ga­jul unei Da­cii obo­site tean­curi de Fu­egi, pe care nu mă in­do­iesc că ur­mau să le li­pească prin zonă. Aș­tep­tați-vă deci să re­vină tru­ba­du­rul lă­cră­mos, bă­i­a­tul fin și sen­si­bil, cu voce li­rică și ver­suri de me­lan­co­lie ble­goasă. Nu­mai că la el nu se în­ghe­suie ti­ne­re­lele fo­coase și cu nuri ca la Bă­nică, că bă­ie­ții buni n‑are no­roc, ci alea mai coapte, cu nos­tal­gii si­ro­poase și na­tu­re­lul sim­ți­tor. Iar dacă nu i‑o con­veni si­tu­a­ția, n‑are de­cât să se aso­cieze cu BUG Ma­fia — cum se zvo­nise printr-un banc — și să-și schimbe nițel re­per­to­riul: îm­po­do­bește, coaie, bradul!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Il mai su­port pe Hrusca 10 ani nu­mai sa nu mai cante Ba­nica. As­tuia chiar i‑a in­trat in cap ca e un fel de Elvis :))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.