Eu unul nu m‑aș grăbi să afirm că in­va­zia de ro­mâni că­tre Ma­rea Bri­ta­nie a fost doar o go­go­riță po­li­ti­ci­a­nistă. Poate că da, poate că nu. Cert e că pro­bele de până acum nu sunt con­clu­dente. Că pe 1 ia­nu­a­rie nu erau pline ae­ro­por­tu­rile de ai noș­tri nu spune — din punc­tul meu de ve­dere — ni­mic. Și am două ar­gu­mente pen­tru asta.

Pri­mul e că în Ro­mâ­nia ni­meni nu mișcă ni­mic din Aju­nul Cră­ci­u­nu­lui până după sfân­tul Ion. Ro­mâ­nul roade coas­tele de porc fă­cute pe gră­tar, în­că­l­zește săr­mă­lu­țele și le gar­ni­sește cu smân­tână și de­gustă cal­ta­bo­șul și toba. Toate stro­pite cu țu­ică și vin. E Cră­ci­u­nul, apoi e sfântu’ Ște­fan, pe urmă Re­ve­li­onu’, sfântu Va­sile, Bo­bo­teaza și sfântu’ Ion.

Al doi­lea ar­gu­ment e că de-abia după ce se tre­zește din abu­rii săr­bă­to­ri­lor ro­mâ­nul se apucă de treabă. Nu ne stă în obiș­nu­ință să gân­dim lu­cru­rile din timp, im­pro­vi­za­ția ne este mai în­demâ­noasă în­tot­dea­una. Cei care se vor fi aș­tep­tat să vadă ro­mâni cu bi­lete de avion lu­ate din timp, gata să‑i in­va­deze pe bri­ta­nici din prima zi a anu­lui, nu știu ni­mic des­pre spi­ri­tul ro­mâ­nesc. Noi nu pla­ni­fi­căm, noi ne des­cur­căm.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    In com­ple­ta­rea co­men­ta­ri­u­lui fa­cut de Alin: Si cine vrea sa mearga sa fure in strai­na­tate e deja acolo :))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu