…își bate joc cel mai tare de ro­mân în țara asta? Cine îi ia ro­mâ­nu­lui drep­tul la o țară ci­vi­li­zată? Cine îi ză­dăr­ni­cește orice spe­ranță de pro­gres? Cine îi trans­formă fi­e­care zi într-un cal­var? Gu­ver­nul? Pre­șe­din­tele? Par­la­men­ta­rii? Pri­mă­ria? Au­to­ri­tă­țile? Mda, toate as­tea, dar nu chiar în fi­e­care clipă, nu chiar la fi­e­care pas. Mai iau și in­sti­tu­ți­ile as­tea câte o pauză.

Însă e ci­neva care îl pân­dește în fi­e­care clipă și se gân­dește cum să‑i facă viața un iad prin ne­sim­țire și obrăz­ni­cie, cum să‑i tor­tu­reze fi­e­care se­cundă prin mi­to­că­nie și gro­bi­a­nism, un rău omni­pre­zent și in­vin­ci­bil, ca o otravă care curge în vene pi­că­tură cu pi­că­tură, fără oprire. Ați ghi­cit cine e?

Este ro­mâ­nul de lângă tine.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Toate re­lele ce ”i se fac ro­ma­nu­lui” sunt, foarte ade­va­rat, opera ”ro­ma­nu­lui de langa tine”. El este mem­brul unui grup ma­jo­ri­tar, ce re­pre­zinta circa 60% din po­pu­la­tie. Aceasta ci­fra apro­xi­ma­tiva, care scade une­ori, dar nici­o­data sub 51%, este bles­te­mul nos­tru. Aceasta ci­fra ge­ne­reaza si com­po­zi­tia po­li­ti­cu­lui si a nu­me­roase in­sti­tu­tii ale sta­tu­lui, des­pre care spu­neai ca ne fac vi­ata un cal­var. Deci, in ul­tima in­stant e vorba doar de “ro­ma­nul de langa tine”
    Ar mai fi o problema:
    Exista une­ori “un ro­man de langa tine“Dar in ace­lasi timp poate ca si tu, une­ori, “esti un ro­man de langa el”. Care ar fi ca­lea ca ”ro­ma­nul de langa tine” si ”ro­ma­nul de langa el” sa dis­para? Sau ma­car sa con­sti­tuie un grup <50% din to­ta­lul populatiei?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.