Eroi neglorioși

Din diverse motive avem tend­ința de a zeifica pe cei în mâinile cărora ne punem viața la un moment dat. Așa se face că șpaga ofer­ită medicu­lui nu pare în ochii noștri un fapt de o prea mare grav­i­tate, pen­tru că în celălalt taler al bal­anței noas­tre morale stă chiar soarta pro­prie. Priv­ită din per­spec­tiva ego­istă a fiecăruia din­tre noi, viața noas­tră nu are preț și jus­ti­fică orice acți­une, chiar și din­colo de lim­itele moralei sau legii.

La fel se întâm­plă într‐o oare­care măsură și cu piloții de avion, pe care‐i plasăm mult mai sus în ier­arhia val­o­rilor față de un mecanic de loco­mo­tivă sau un șofer de auto­buz. Și aceș­tia din urmă pot avea la un moment dat o influ­ență impor­tantă asupra cur­su­lui vieții noas­tre, dar fie prob­a­bil­i­tatea mai mică, fie aparenta sig­u­ranță pe care o dă apropierea de sol ne fac să nu‐i cred­ităm cu aceeași impor­tanță. Sus în aer, susțin­uți de legile aero­d­i­nam­icii și de trăini­cia con­struc­tivă a avionu­lui în care ne aflăm, încred­erea noas­tră în pro­pria noas­tră inde­struc­tibil­i­tate scade con­sis­tent și privim plini de sper­anță către pilot, a cărui pri­cepere tre­buie să ne ducă la liman.

Glo­ri­fi­carea aces­tei meserii merge sufi­cient de departe încât să uităm că, totuși, avi­ația nu este atât de mult o artă, cât este o ști­ință. Se spune că nici un acci­dent avi­atic nu se întâm­plă dintr‐o sin­gură cauză, pen­tru că în anii de expe­riență acu­mu­lați de indus­tria aero­nau­tică deja s‐au inven­tat sis­teme de sig­u­ranță pen­tru potențialele inci­dente. E nevoie de con­curența mai mul­tor cauze pen­tru ca toate sis­temele de sig­u­ranță să fie depășite de situ­ație și să eșueze în a ne salva. Și toc­mai aici apare pri­ceperea pilo­tu­lui: aceea de a cal­cula riscurile unor ast­fel de cauze con­curente și de a lua măsurile de pre­venție nece­sare.

Din tot ceea ce văd și înțe­leg din presă exact asta s‐a întâm­plat în cazul acci­den­tu­lui avi­atic din Apuseni. Un avion vechi, cu riscuri sufi­cient de mari de a man­i­festa defecți­uni în zbor, com­bi­nat cu un front de aer rece și umed, favor­a­bil givra­ju­lui. Pilo­tul — un pro­fe­sion­ist exper­i­men­tat — ar fi tre­buit să anal­izeze aceste riscuri și să facă ceva pen­tru a le pre­veni. De pildă să ater­izeze la Sibiu și să degivreze în sig­u­ranță. Și apoi să ocolească Apusenii prin vest, rămânând dea­supra zonei de câmpie unde o ateri­zare forțată — dacă se ajungea la ea — avea șanse mult mai mari de reușită. De ce a ales să ignore riscurile și să adopte calea cea mai per­icu­loasă?

Nu cred că pilo­tul e un erou doar pen­tru că în ultimul moment a dat dovada măiestriei futile de a ater­iza pe munți. Nu cred că încred­ințarea vieții celor­lalți în mâinile sale îl așează pe un piedestal. Nici fap­tul că doar el și o tânără au murit nu e un titlu de glo­rie. În egală măsură urgența trans­portu­lui nu e o scuză — în fond din cauza acci­den­tu­lui avi­atic prob­a­bil că s‐au dus naibii și recoltarea organelor și ulte­ri­orul trans­plant. Cred că ar fi fost un ade­vărat erou dacă reușea să evite toată trage­dia. Chiar dacă nu se umplea de glo­rie.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Florentina

  Nu sunt de acord cu tine. Explica un instruc­tor de avi­atie ca acolo sus fron­turile se schimba intr‐un mod nepre­vazut si ca din datele meteo n‐ai cum sa pre­vezi orice. Cand erau la Sibiu prob­a­bil pilo­tul con­sid­era ca zborul inca e sigur. Medicul care orga­nizeaza aceste curse spunea ca Iovan i‐a anu­lat si amanat multe curse pen­tru ca datele meteo nu per­miteau zborul, amana cu ore, ba chiar o zi, cat era nevoie, ca sa fie con­di­tii. Revenind la acele fron­turi de care te lovesti in aer, atunci e momen­tul sa iei decizii si sa actionezi. Ceea ce a facut. Acum cat de bine a reusit sa ges­tioneze situatia…spunea un pilot in varsta ca in Roma­nia ateri­zarile for­t­ate in padure nu prea au lasat supravi­e­tu­itori… Cat despre mese­ria de pilot, gandeste‐te cum te afecteaza pe tine cat­eva ore de zbor si cam ce efecte au asupra lor atatea ore de zbor. E drept ca e multa sti­inta la mijloc in aceasta meserie, dar in sit­u­atii de avarie sau con­di­tii meteo difi­cile, pilo­tul e impor­tant. Cand nu mai ai motoare si te lasa balta sis­temele, cred ca tre­buie si multa expe­ri­enta, stapanire de sine si poate tal­ent, sa simti avionul si sa eviti ce e mai rau. Si da, in aer e mai difi­cil, asta nu cred ca nu constientizezi…cand te lasa motorul la masina, o lasi balta si pleci pe jos… Mie mi se pare o meserie difi­cila, cu foarte multa respon­s­abil­i­tate. In 16000 de ore zbor, sigur te con­frunti cu multe inci­dente din care scapi.…pana la un moment dat…

 2. Marius Stavila

  In prin­cipiu, sunt de acord cu tine. Numai ca, eu insumi tre­cand printr‐un trans­plant, i‐am cunos­cut indeaproape pe oamenii care fac lucrul asta posi­bil.

  Nu putem com­para, nici macar de dragul demon­stratiei, doc­torii care se ocupa de trans­plan­turi cu mace­larii care nu‐ti scot apen­dicele fara sa cotizezi dinainte la crirurg, anestezist, "cusator" si asis­tenta. Nu putem com­para stres­sul pilo­tu­lui Iovan (pe mana caruia am avut ocazia sa ma las, in doua zboruri spre alte zari) cu stres­sul pilo­tu­lui Iovan de pe un avion care trans­porta organe umane contra‐cronometru; la fel, nu putem com­para Airbus‐ul cu semi‐epava prabusita in Apuseni.

  Am fost de curand la Cluj si am fost uluit sa‐i vad pe doc­torii care m‐au operat si m‐au ingri­jit: in 4 ani ei au imbat­ranit cu 14 ani. Crede‐ma, nici un doc­tor nu se ocupa de trans­plan­turi pen­tru bani (stom­a­tolo­gia, chirur­gia gen­er­ala sau gine­colo­gia sunt mult mai banoase si mult mai putin stres­sante). Toti oamenii astia au "un bit scran­tit", care‐i face sa gan­deasca si sa actioneze alt­fel decat noi, ceilalti.

  La fel si cei de la SMURD — nu doresc nimanui sa fie intins pe o targa si sa‐i vada cat sunt de con­cen­trati si de efi­ci­enti.

  Oamenii astia sunt eroi in fiecare zi, chiar de mai multe ori pe zi, de fiecare data fara glo­rie.

  E usor sa aratan cu dege­tul spre pilot si sa‐l jude­cam, dupa… Ce zici de ISSU, de STS, de min­unatii oper­a­tori de tele­fonie mobila, de poli­tie, de statul roman, la urma urmelor? De fapt, sanatosi sau bol­navi, ne punem viata in mainile unui urias aparat biro­cratic, care este de o incom­pe­tenta infio­ra­toare.

  • Sorin Sfirlogea

   Mai întâi că pilo­tul Iovan nu trans­porta nici un organ în momen­tul acci­den­tu­lui, ci se grăbea spre recoltarea unor organe. Graba în aseme­nea situ­ații e mai degrabă dăună­toare — lucru deja demon­strat. Apoi eu nu am nici un comen­tariu la adresa medicilor în priv­ința asta — comen­tam doar disponi­bil­i­tatea noas­tră de a‐i glo­ri­fica atunci când avem mare nevoie de ei și de a‐i bagateliza în cele­lalte situ­ații.
   Și trei, ISU și STS n‐ar fi avut ocazia să‐și demon­streze inca­pac­i­tatea oper­ațion­ală dacă acci­den­tul n‐ar fi avut loc. Eu spun doar că un pilot cu expe­riența lui Iovan avea prob­a­bil dato­ria să evite trage­dia. Și cred că avea și posi­bil­i­tatea.

   • Anonymous

    Imi pare rau sa‐ti spun, dar gre­sesti pro­fund in ceea ce‐l priveste pe pilot. Afirm acest lucru intr‐o pro­funda cunos­tinta de cauza. Am colab­o­rat multi ani cu o anu­mita parte a avi­atiei, care uti­lizeaza avioane de tipul celui care s‐a prabusit sau chiar mai rudi­mentare. Pilotii sunt niste oameni aparte. Au un simt al peri­colu­lui, un devota­ment fata de mese­ria lor si o respon­s­abil­i­tate fata de ceea ce fac iesite din comun. Tre­buie sa mai stii ca ei nu aleg rutele dupa bunul lor plac. Tre­buie sa mai stii ca, indifer­ent ce va spune ancheta — e posi­bil sa se scoata ceva de genul ”mor­tul e vino­vat”, in stilul de lasitate tipic romaneasca — pilo­tul respec­tiv si, in gen­eral toti pilotii, nu merita un aseme­nea comen­tariu. Pur si sim­plu ai jig­nit, fara drept, niste oameni aparte, prob­a­bil in necunos­tinta de cauza.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu