Cod roșu pentru patru ani

Spre ghin­ionul său, Vic­tor Ponta are parte în ultima vreme de eveni­mente nu toc­mai favor­a­bile imag­inii sale de șmecheraș des­curăreț. Mai întâi acci­den­tul avi­atic din Apuseni, unde insti­tuți­ile stat­u­lui și-au demon­strat incom­pe­tență și lipsa de coor­donare, i‑a creat prob­leme. Apoi a venit vis­colul și codul roșu in câteva județe. Șapte oameni au murit, Româ­nia e îngropată sub zăpadă. Nu sunt toc­mai genul de situ­ații care să‑l pună într‑o lumină favor­a­bilă. Cum spunea un ziarist, a picat prost. Și avionul lui Iovan, și vis­colul.

Pregătit temeinic în arta nes­imțirii fără mar­gini de către men­torul său Adrian Năs­tase, Ponta nu s‑a lăsat impre­sionat de des­fășu­rarea eveni­mentelor. În timp ce insti­tuți­ile pe care le coor­donează își dădeau cu stân­gul în drep­tul căutând avionul prăbușit în Apuseni, primul sin­istru al țării s‑a dus la un talk-show și apoi la o câr­ci­umă de fițe ca să che­fuiască nițel cu pri­etenii din PSD și din presă. Chiar dacă el per­sonal nu ar fi avut o con­tribuție majoră la oper­ați­u­nile de căutare, prezența sa la guvern ar fi fost un semn că dă măcar doi bani pe viețile unor oameni pen­tru care putea face ceva.

Când vis­colul înțepenise Româ­nia până acolo încât a tre­buit să se insti­tuie codul roșu în trei județe, Ponta s‑a dus să joace baschet. Cu aceeași ati­tu­dine de nes­imțit a con­sid­erat că prob­lemele celor ce sufer­eau de pe urma vremii nefa­vor­a­bile puteau să mai aștepte un ceas-două, până marchează și el câteva coșuri. Apoi sin­gura chestie care l‑a frămân­tat a fost să con­voace CSAT-ul ca să‑l demită pe șeful STS, omul lui Băs­escu. Au murit niște oameni, dar se poate spec­ula politic prob­lema, nu‑i așa? (nu neg că STS-ul ar putea să aibă o parte de vină în degringo­lada gen­er­ală a oper­ați­u­nilor de sal­vare).

Îmi amintesc că atunci când a explo­dat un aparta­ment prin Călărași toată lumea din guvern era mult mai impli­cată, cel puțin la nivel declar­a­tiv. Și nu îmi dădeam seama de ce acum par atât de detașați. După care am sesizat difer­ența esențială: atunci eveni­mentele se con­sumaseră, așa că guver­nul putea să pozeze în filo­timul justițiar, care repară, despăgubește și îi pedepsește pe vino­vați. Acum însă eveni­mentele sunt în des­fășu­rare, iar guver­nul ar tre­bui să inter­v­ină și să prevină deza­s­tre și mai mari. Ceea ce, bineînțe­les, e mult mai com­pli­cat. Și mult mai riscant politic. Vino­vații ar putea fi chiar pe la vâr­ful PSD.

Există o cat­e­gorie de șefi care au ati­tudinea asta lașă atunci când sunt pusi în situ­ații difi­cile. Pe vre­mea comu­nis­mu­lui erau multi sec­re­tari de par­tid care pro­cedau așa, dar mod­elul a supraviețuit până azi. Șeful laș este de obi­cei și incom­pe­tent sau poate că lași­tatea sa este chiar efec­tul incom­pe­tenței. În fața unei prob­leme difi­cile el nu se implică, ci deleagă, distanțându-se de prob­lemă, pen­tru ca apoi să vină să culeagă lau­rii, dacă totul s‑a încheiat cu bine, sau să împartă sancți­uni, atunci când lucrurile se sfârșesc prost. În orice caz lui nu i se poate imputa nimic, pen­tru că nu el, ci ceilalți nu și-au făcut tre­aba.

Multe din com­por­ta­mentele lui Ponta amintesc de cele ale unui sec­re­tar de par­tid comu­nist. Cele din ultima vreme sunt doar un exem­plu care sug­erează că roșul comu­nist și cel pesedist au aceeași nuanță. Și abia ăsta e ade­văratul cod roșu pen­tru Româ­nia, sub care ne aflăm deja de doi ani și vom mai fi cel puțin încă pe-atât de acum înainte.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu